Vážení,
dovolte mi jménem redakční rady Rozhledů v chirurgii vám všem popřát příjemné prožití
vánočních svátků. Autorům, editorům monotematických čísel časopisu a také všem, kteří
svými recenzemi přispěli ke zkvalitnění obsahu časopisu, děkuji za jejich práci.
Přeji vám všem všechno nejlepší do nového roku 2020 a Rozhledům v chirurgii hodně
kvalitních článků.

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
editor

 

 

Thieme F et al: Technika odběru tukové tkáně od žijícího dárce a experimentální model pro výzkum aterosklerózy jsou v práci detailně popsány. Výzkumný projekt má potenciál zvýšit bezpečnost žijícího dárce ledvin a současně může přispět k dalšímu pochopení mechanismů rozvoje aterosklerózy.

Juhasová J et al: Aplikace suspenze autologních MSCs samotných nebo v kombinaci s pOKs s nebo bez SEMS byla neefektivní v prevenci vzniku struktur po kompletní CED. Nicméně přítomnost MSCs nebo pOKs v defektu po CED byla potvrzena nejméně 5 týdnů po transplantaci.
 
Frýbová B et al: Byla provedena pyloroplastika s excizí prepylorické membrány a pomocí stehů zkrácen závěs bloudivé sleziny. Slezina byla uložena do levého podžebří.
  Zpráva z UEGW 2019
Kočišová T: Ve dnech 19. až 23. 10. 2019 se ve španělské Barceloně uskutečnil největší mezinárodní gastroenterologický kongres v Evropě...
 
  Zápis z jednání schůze Redakční rady časopisuRozhledy v chirurgii, konané dne 6. 11. 2019
Místo konání: hotel Courtyard Marriott, Lucemburská 46, 130 00 Praha 3
 

 

Aktuální číslo

Vol 98 No 12 (2019)
Publikováno: 2019-12-20
Zobrazit všechna čísla