První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické v Praze 2. – 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku Československé gynekologicko – porodnické společnosti, došlo k plnému oddělení odborné problematiky a časopis se jmenuje Rozhledy v chirurgii.
Rozhledy v chirurgii jsou recenzovaným časopisem České chirurgické společnosti, registrovaným v seznamu uznávaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro VVI, jsou uváděny v 6 mezinárodních databázích, volně dostupnými zejména v U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (PubMed/MEDLINE). Zaměřením se jedná o chirurgický časopis, který uvádí souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky a zprávy chirurgů a odborníků chirurgii příbuzných oborů a to v češtině, slovenštině a angličtině.
Vychází měsíčně, pro členy České chirurgické společnosti jsou součástí členského poplatku, pro nečleny jsou dostupné v tištěné podobě v rámci předplatného. Nakladatelem je Česká lékařská společnost JEP, vydavatelem je servisní organizace České chirurgické společnosti „Chirurgie-servis z.s.“. V souladu s požadavky kladenými na kvalitní odborný časopis a v zájmu zlepšení služby jak pro autory, tak i pro recenzenty a redakční radu, používá od ledna 2018 nový redakční systém.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Vedoucí editor
chief.editor@perspinsurg.com

Aktuální číslo

Vol 98 No 4 (2019)

OBSAH

EDITORIAL
Komplikované nitrobřišní infekce
(F. Vyhnánek)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Zásady antibiotické léčby
(M. Kolář)
Role nových antibiotik u nitrobřišních infekcí v éře multirezistentních bakterií
(V. Adámková)

PŮVODNÍ PRÁCE
Instilačná podtlaková terapia ULTRAVAC v terapii infikovaných laparotómií s fascitídou − priebežné výsledky prospektívnej randomizovanej štúdie
(A. Jurkovič, J. Bartoš, V. Benčurik, L. Martinek, M. Škrovina)
Growth of colorectal liver metastases is not accelerated by intraportal administration of stem cells after portal vein embolization
(J. Bruha, V. Treska, H. Mirka, P. Hosek, J. Fichtl, T. Skalicky, K. Bajcurova, J. Ludvik, P. Duras, D. Lysak, V. Liska)

KAZUISTIKY
Surgical treatment of alveolar echinococcosis: a single centre experience and systematic review of the literature
(H. Kristianova, L. Kolarova, Z. Krska, K. Chrz, P. Dytrych)
Akutní mezenteriální ischemie s nekrózou celého tenkého střeva
(M. Bakalář)
Hemangiomatóza velkého omenta − kazuistika
(O. Vyčítal, V. Liška, Š. Hadravská, V. Třeška)

Publikované: 2019-04-22
Zobrazit všechna čísla