Laparoskopické versus otevřené resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu: srovnání časných výsledků chirurgické léčby

Šubrt Z et al: Laparoskopická resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu poskytuje v naší skupině srovnatelné krátkodobé výsledky s otevřenými výkony i ve fázi křivky učení nové metody.


Žaloudík J: Je civilizačním problémem či pokrokem, že krev a nepohoda už netáhnou?

Zapletal O et al: Dlouhodobé žilní vstupy umožňují aplikaci chemoterapie a opakované krevní odběry s minimálním ovlivněním kvality života u onkologicky nemocných.

Hlavsa J et al: Přestože u některých pacientů s lokalizovanými dobře diferencovanými nádory byly výsledky slibné, jasný pozitivní vliv peroperační RFA na celkové přežití pacientů s karcinomem pankreatu prokázán nebyl.
  Rok 1848 – významný mezník v historii české chirurgie
Stingl J et al: V roce 1848 došlo k formálnímu ukončení dlouhodobého integračního procesu, kterým se česká chirurgie stala plnohodnotnou součástí univerzitního medicínského curricula.

Aktuální číslo

Vol 98 No 11 (2019)

EDITORIAL: Souručenství rukou a rolí
- Žilní vstupy v onkologii
- Laparoskopické versus otevřené resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu: srovnání časných výsledků chirurgické léčby
- Radiofrequency ablation in pancreatic cancer
- Benefits of hybrid methods (PET/CT, PET MRI) in the diagnosis of abdominal aortic pathology
- Kongruence histologické diagnózy se zobrazovací a operační diagnózou u akutní apendicitidy
- Rok 1848 – významný mezník v historii české chirurgie
- Pseudolymfom jater: překvapivý nález u pacienta s předpokládanou generalizací plicního karcinomu

Publikováno: 2019-11-29
Zobrazit všechna čísla