Vážení,

dovolte mi jménem redakční rady Rozhledů v chirurgii popřát po tomto náročném roce klidné Vánoční svátky. Děkuji všem autorům a také editorům monotematických čísel časopisu, že díky nim mohl časopis i letos vycházet pravidelně a s plným počtem článků. Děkuji i pečlivým recenzentům, protože pomáhali udržet kvalitu příspěvků. Všem přeji do nového roku 2021 všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. Rozhledům v chirurgii přeji hodně kvalitních článků v jubilejním 100. ročníku.

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
editor

 

 
 

Původní práce

M. Duda a kol.

Chirurgové plně akceptují koncept interdisciplinárního přístupu v léčení nádorových onemocnění a plně podporují zavádění a ověřování nových cytostatik a dalších speciálních preparátů. Je však třeba, aby prostředky z veřejných zdrojů, tj. především z omezených zdrojů zdravotních pojišťoven, byly v onkologii rozdělovány přiměřenějším způsobem a s přihlédnutím k prokazatelnému přínosu pro nemocné.

 
 

Původní práce

D. Hoskovec a kol.

Technika PIPAC byla vypracována prof. M. Reymondem v Německu. První použití PIPAC v klinické praxi jez roku 2011 (5. 11.) a bylo publikováno v roce 2014.Autoři popsali použití PIPAC u tří pacientů s peritoneální karcinomatózou na podkladě karcinomu žaludku, kolorektálního karcinomu a ovariálního karcinomu. Od té doby je PIPAC užíván stále častěji k paliativní terapii peritoneální karcinomatózy, ale také je zde snaha „neoadjuvantní“ aplikace k redukci postižení peritonea a následné potenciálně kurativní cytoredukční operace (dále CRS) doplněné hypertermickou intraoperační chemoterapií (dále HIPEC).

 
 

Kazuistika

H. Shaikh a kol.

Angiomyolipom patří mezi benigní nádory ledvin mezenchymálního původu. Jeho incidence se uvádí přibližně 0,3–3 %. Vyskytuje se ve dvou formách. Sporadický angiomyolipom (80 % angimyolipomů) je většinou asymptomatický, postihuje čtyřikrát častěji ženy než muže a bývá diagnostikován u pacientů ve 4. a 5. deceniu.

 

  Editorial
 
 
P. Pafko, K Pabištová - Ženy a muži v české, převážně lůžkové chirurgii
V současné době má České chirurgická společnost (ČCHS ČLS JEP) celkem 1522 členů. Žen je 298, tedy 19,6 %. Nikdy historicky nebyla v této odborné společnosti pětina žen. Na lékařských fakultách studuje aktuálně třetina mužů a trend této „demaskulinizace“ medicíny bude velmi pravděpodobně pokračovat a nepochybně se projeví i v operačních oborech. I věková skladba ČCHS je spojena s nástupem mladých žen. Zatímco mužů mladších 35 let je 15 %, žen je 40 %.
     
     

Aktuální číslo

Vol 99 No 12 (2020)
					Náhled Vol 99 No 12 (2020)
Publikováno: 2020-12-19
Zobrazit všechna čísla