První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické v Praze 2. – 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku Československé gynekologicko – porodnické společnosti, došlo k plnému oddělení odborné problematiky a časopis se jmenuje Rozhledy v chirurgii.
Rozhledy v chirurgii jsou recenzovaným časopisem České chirurgické společnosti, registrovaným v seznamu uznávaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro VVI, jsou uváděny v 6 mezinárodních databázích, volně dostupnými zejména v U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (PubMed/MEDLINE). Zaměřením se jedná o chirurgický časopis, který uvádí souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky a zprávy chirurgů a odborníků chirurgii příbuzných oborů a to v češtině, slovenštině a angličtině.
Vychází měsíčně, pro členy České chirurgické společnosti jsou součástí členského poplatku, pro nečleny jsou dostupné v tištěné podobě v rámci předplatného. Nakladatelem je Česká lékařská společnost JEP, vydavatelem je servisní organizace České chirurgické společnosti „Chirurgie-servis z.s.“. V souladu s požadavky kladenými na kvalitní odborný časopis a v zájmu zlepšení služby jak pro autory, tak i pro recenzenty a redakční radu, používá od ledna 2018 nový redakční systém.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Vedoucí editor
chief.editor@perspinsurg.com

Aktuální číslo

Vol 98 No 1 (2019)

OBSAH
EDITORIAL
Náhlé příhody břišní
(Z. Kala)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Obstrukce tlustého střeva nádorem – co je prioritou léčby?
(J. Hoch)

Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy
(R. Svatoň, Z. Kala, I. Novotný, J. Trna, T. Andrašina, L. Kunovský)

PŮVODNÍ PRÁCE
Acute abdomen in drug abusers
(L. Hana, M. Ryska)
Současná léčba difuzních peritonitid – je kvadrantová laváž stále aktuální?
(P. Špička, A. Gryga, T. Malý, Č. Neoral)

KAZUISTIKY
Spontánní retroperitoneální hematom – naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem
(L. Mitáš, T. Nevrtal, L. Kunovský, Z. Kala, J. Kamelander, V. Čan, T. Andrašina, M. Penka, I. Penka)
Mezenteriální divertikly tenkého střeva jako příčina náhlé příhody břišní
(M. Skála, V. Liška, V. Třeška)

Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou − kazuistiky
(F. Marek, L. Kunovský, T. Grolich, B. Hemmelová, K. Poredská, D. Bartušek, Z. Kala)

ZPRÁVA
Kolorektální robotický kurz
(J. Kalvach, J. Pažin)

Publikované: 2019-02-05
Zobrazit všechna čísla