Rozhledy v chirurgii

Aktuální číslo

Vol 101 No 2 (2022)
Publikováno dne May 19, 2022

Rozhledy v chirurgii jsou celostátní odborný měsíčník České chirurgické společnosti ČLS JEP, do něhož mohou přispívat čeští i zahraniční lékaři všech chirurgických profesí články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přináší originální i přehledové práce z oblasti klinické i experimentální chirurgie a kazuistiky.
Časopis publikuje zprávy z kongresů, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference a další aktuality.
Časopis je nedílnou součástí knihovny všech lékařů v oboru.

První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické v Praze 2. – 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku Československé gynekologicko – porodnické společnosti, došlo k plnému oddělení odborné problematiky a časopis se jmenuje Rozhledy v chirurgii.Rozhledy v chirurgii jsou recenzovaným časopisem České chirurgické společnosti, registrovaným v seznamu uznávaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro VVI, jsou uváděny v 6 mezinárodních databázích, volně dostupnými zejména v U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (PubMed/MEDLINE). Zaměřením se jedná o chirurgický časopis, který uvádí souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky a zprávy chirurgů a odborníků chirurgii příbuzných oborů a to v češtině, slovenštině a angličtině.Vychází měsíčně, pro členy České chirurgické společnosti jsou součástí členského poplatku, pro nečleny jsou dostupné v tištěné podobě v rámci předplatného. Nakladatelem je Česká lékařská společnost JEP, vydavatelem je servisní organizace České chirurgické společnosti „Chirurgie-servis z.s.“. V souladu s požadavky kladenými na kvalitní odborný časopis a v zájmu zlepšení služby jak pro autory, tak i pro recenzenty a redakční radu, používá od ledna 2018 nový redakční systém.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Vedoucí editor
chief.editor@perspinsurg.com

Souhrnné sdělení

Dotlačil V., Škába R, Rousková B., Poš L, Kučerová B., Coufal Š., Lerchová T., Rygl M.
56-60
Chirurgická léčba Crohnovy nemoci u dětí v éře biologické léčby
PDF

Původní práce

Vojtěch Dotlačil, Barbora Kučerová, Magdalena Šimsová, Michal Rygl
61-65
Iniciální zkušenosti se single incision laparoskopickou apendektomií
PDF
Ondřej Marek, Jiří Tůma, Anna Seehofnerová, Jan Papež, Martin Jouza, Ladislav Plánka
Retrospektivní analýza výskytu nekrotizující pneumonie u dětí v letech 2015−2019
PDF
Jan Trachta, Trachta Kučerová, Michal Rygl
79-84
Robotická pyeloplastika u dětí
PDF

Kazuistika

Martin Čepelík, Hana Melínová, Petr Havránek, Tomáš Pešl
85-89
Ultrazvuková diagnostika raritního poranění neosifikovaného dětského skeletu – kazuistika
PDF
Zobrazit všechna čísla

 

  Honek J et al.Endovenous Laser Ablation (EVLA) is a common alternative to surgical treatment of varicose veins. The aim of our study was to demonstrate that laser occlusion is durable, that we can treat all patients in a one day setting, even with veins >10mm in diameter, and that multiple EVLAs can be done at the same time.  

 


M. Bláha a kol.Vagus nerve stimulation is an appropriate treatment for patients with drug-resistant epilepsy who are not candidates for focal resective surgery. Implantation of the vagus nerve stimulator is a relatively safe operative procedure.

K. Rupert a kol. Clear cell renal carcinoma metastases to the pancreas are very rare. However, if radically removed, the patient has a good prognosis with regards to long-term survival.

A. Švejdová a kol. Morgagni hernia is a rare form of diaphragmatic hernia. It is a congenital defect of the diaphragm, often asymptomatic in adulthood and thus usually found only incidentally. Its treatment is predominantly surgical.