První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické v Praze 2. – 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku Československé gynekologicko – porodnické společnosti, došlo k plnému oddělení odborné problematiky a časopis se jmenuje Rozhledy v chirurgii.
Rozhledy v chirurgii jsou recenzovaným časopisem České chirurgické společnosti, registrovaným v seznamu uznávaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro VVI, jsou uváděny v 6 mezinárodních databázích, volně dostupnými zejména v U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (PubMed/MEDLINE). Zaměřením se jedná o chirurgický časopis, který uvádí souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky a zprávy chirurgů a odborníků chirurgii příbuzných oborů a to v češtině, slovenštině a angličtině.
Vychází měsíčně, pro členy České chirurgické společnosti jsou součástí členského poplatku, pro nečleny jsou dostupné v tištěné podobě v rámci předplatného. Nakladatelem je Česká lékařská společnost JEP, vydavatelem je servisní organizace České chirurgické společnosti „Chirurgie-servis z.s.“. V souladu s požadavky kladenými na kvalitní odborný časopis a v zájmu zlepšení služby jak pro autory, tak i pro recenzenty a redakční radu, používá od ledna 2018 nový redakční systém.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Vedoucí editor
chief.editor@perspinsurg.com

Aktuální číslo

Vol 98 No 3 (2019)

EDITORIAL
Všeobecná chirugie?
(P. Pafko)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Současný pohled na protézy v herniologii (kýlní síťky) – klasifikace, indikace, výhody a nevýhody jednotlivých materiálů, komplikace
(J. Škach, M. Šlamborová, V. Blecher, P. Hromádka, R. Gürlich)
Zvířecí modely jaterních onemocnění a jejich využití v experimentální chirurgii
(A. Malečková, Z. Tonar, P. Mik, K. Michalová, V. Liška, R. Pálek, J. Rosendorf, M. Králíčková, V. Třeška)

PŮVODNÍ PRÁCE
Přínos hodnocení perfuze pomocí fluorescenční angiografie při robotické nízké resekci rekta: výsledky nerandomizované prospektivní studie
(D. Langer, M. Vočka, J. Kalvach, M. Ryska)
Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii – prospektívna štúdia s jednoročným sledovaním
(R. Opšenák, B. Kolarovszki, M. Benčo, R. Richterová, P. Snopko, K. Varga, M. Hanko)

KAZUISTIKY
Primary retroperitoneal Ewing’s sarcoma
(J. Spacek, K. Kopeckova, J. Kosina, J. Pacovsky, J. Petera, L. Krbal, M. Mrhalova, P. Dvorak, M. Brodak)
Synoviální cysta vycházející z kyčelního kloubu prezentující se jako stehenní kýla – kazuistika
(M. Řezáčová, G. Husada)
Distální intestinální obstrukční syndrom u pacienta s cystickou fibrózou po transplantaci plic
(M. Švorcová, J. Šimonek, L. Fila, J. Pozniak, J. Kolařík, R. Lischke)

Publikované: 2019-03-17
Zobrazit všechna čísla