Honěk J a kol. Endovenózní laserová ablace vena saphena − střednědobé výsledky potvrzují trvalý uzávěr a možnost ošetřit více lézí během jednoho zákroku
Studie prokázala příznivé střednědobé výsledky ambulantně prováděné EVLA vena saphena. Potvrdila se proveditelnost více výkonů najednou v neselektovaném souboru pacientů s užitím lokální anestezie. Bylo prokázáno, že destrukce žíly laserem je trvalá.
 

 


M. Bláha a kol. Stimulace vagového nervu je možnou alternativou pro pacienty s farmakorezistentní epilepsií, u kterých není vhodná resekční operace. Implantace vagového stimulátoru je poměrně bezpečná operační technika.

K. Rupert a kol. Metastázy renálního karcinomu v pankreatu jsou velmi vzácným onemocněním, v případě jejich radikálního odstranění má však pacient dobré vyhlídky na dlouhodobé přežívání.
 
A. Švejdová a kol. Morgagniho kýla je vzácná forma brániční kýly. Jedná se o vrozený defekt bránice, v dospělosti je pak často asymptomatická, a je tedy obvykle pouze náhodným nálezem. Léčba této kýly je převážně chirurgická.

 

  Editorial
J. Páral
 
Technický vývoj robotické chirurgie
Robotická chirurgie v pojetí, v jakém ji známe dnes, je součástí moderní medicíny více než 20 let. Zatímco v euroatlantickém prostoru a následně pak především v jihovýchodní Asii zaznamenala rychlý a kontinuální rozvoj, v našich podmínkách prošla obdobím nadšení i rozpaků, aby se následně pozvolna stala (zatím nikoliv standardní) součástí naší chirurgie.
     
     

Aktuální číslo

Vol 99 No 7 (2020)
					Náhled Vol 99 No 7 (2020)
Publikováno: 2020-07-31
Zobrazit všechna čísla