Šiška D a kol. Menežment liečby dehiscencie pažerákovej anastomózy po ezofagektómii pre karcinóm pažeráka
Ezofagektómia je chirurgický výkon využívaný v liečbe ťažkých ochorení pažeráka, najčastejšie rakoviny pažeráka. Je to zložitý operačný výkon, zaťažený častými vážnymi komplikáciami. Jednou z najzávažnejších komplikácií je rozpad anastomózy medzi žalúdočným konduitom a ponechanou časťou pažeráka.

 


P. Barsa a kol: Autoři studie analyzují soubor pacientů se zlomeninou krční páteře v terénu ankylozující spondylitis ošetřených zadní stabilizací za užití spinální navigace založené na intraoperačním CT zobrazení. Studie si vzala za cíl zhodnotit vhodnost a bezpečnost navigované zadní stabilizace pro chirurgické ošetření zlomeniny krční páteře v terénu ankylozující spondylitis.

R. Adwan a kol.: Uroteliální karcinomy horních močových cest jsou bohužel velmi často řešeny až při lokální pokročilosti nebo při uzlinových či vzdálených metastázách, což následně komplikuje i případné podání adjuvantní chemoterapie, která není dostatečně účinná. Proto pro více než polovinu pacientů zůstává zlatým standardem radikální nefroureterektomie.

K. Houdek a kol.: Autoři poukazují na závažnost situace, na různé aspekty a možnosti léčby tohoto onemocnění s nejistou prognózou a na důležitost multioborové spolupráce v celém procesu léčby včetně primární diagnostiky.

 

  Editorial
J.Žaloudík
 
Covidí příležitost
Vyslovil jsem naději, že nové příležitosti se zase dostaví, jen je potřeba je včas uchopit. Netušil jsem, jak brzy již k tomu dojde. Provo­zem kovaní a zarouškovaní jsme byli v práci odjakživa. Médii kovaní a zarouškovaní i po práci jsme jako ostatní spoluobčané až nyní. Ale v chirurgické práci nám to za­rouškování zase zůstane i poté, až na ně lid a jeho kor­midelníci zapomenou. My bychom naopak zapomínat neměli, a to právě nyní, přináší-li zmrazující, až destruk­tivní covidí život nové příležitosti.
     
     

Aktuální číslo

Vol 99 No 5 (2020)
Publikováno: 2020-05-27
Zobrazit všechna čísla