Rozhledy v chirurgii

Aktuální číslo

Vol 102 No 4 (2023)
Publikováno dne June 15, 2023

Rozhledy v chirurgii jsou celostátní odborný měsíčník České chirurgické společnosti ČLS JEP, do něhož mohou přispívat čeští i zahraniční lékaři všech chirurgických profesí články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přináší originální i přehledové práce z oblasti klinické i experimentální chirurgie a kazuistiky.
Časopis publikuje zprávy z kongresů, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference a další aktuality.
Časopis je nedílnou součástí knihovny všech lékařů v oboru.

První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické v Praze 2. – 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku Československé gynekologicko – porodnické společnosti, došlo k plnému oddělení odborné problematiky a časopis se jmenuje Rozhledy v chirurgii.Rozhledy v chirurgii jsou recenzovaným časopisem České chirurgické společnosti, registrovaným v seznamu uznávaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro VVI, jsou uváděny v 6 mezinárodních databázích, volně dostupnými zejména v U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (PubMed/MEDLINE). Zaměřením se jedná o chirurgický časopis, který uvádí souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky a zprávy chirurgů a odborníků chirurgii příbuzných oborů a to v češtině, slovenštině a angličtině.Vychází měsíčně, pro členy České chirurgické společnosti jsou součástí členského poplatku, pro nečleny jsou dostupné v tištěné podobě v rámci předplatného. Nakladatelem je Česká lékařská společnost JEP, vydavatelem je servisní organizace České chirurgické společnosti „Chirurgie-servis z.s.“. V souladu s požadavky kladenými na kvalitní odborný časopis a v zájmu zlepšení služby jak pro autory, tak i pro recenzenty a redakční radu, používá od ledna 2018 nový redakční systém.

 

Editorial

Souhrnné sdělení

I. Bulyk, V. Shkarban, S. Vasyliuk, V. Osadets, I. Bitska, O. Dmytruk
149-153
Historia chirurgie inguinální kýly
PDF (English)

Původní práce

R. Novotný, Z. Donatová, T. Buchler, J. Křístek, J. Froněk, L. Janoušek
154-158
Resekce 15 retroperitoneálních tumorů: retrospektivní analýza
PDF (English)
J. Kotal, V. Petrů, P. Kosáč, P. Vážan, M. Zábojníková, P. Jančík, M. Ratajský, K. Lajmar, B. Dudešek, J. Duben, P. Holík, J. Gatěk
159-164
Rozsah chirurgického výkonu u triple negativních karcinomů prsu
PDF
Zobrazit všechna čísla