První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické v Praze 2. – 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku Československé gynekologicko – porodnické společnosti, došlo k plnému oddělení odborné problematiky a časopis se jmenuje Rozhledy v chirurgii.
Rozhledy v chirurgii jsou recenzovaným časopisem České chirurgické společnosti, registrovaným v seznamu uznávaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro VVI, jsou uváděny v 6 mezinárodních databázích, volně dostupnými zejména v U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (PubMed/MEDLINE). Zaměřením se jedná o chirurgický časopis, který uvádí souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky a zprávy chirurgů a odborníků chirurgii příbuzných oborů a to v češtině, slovenštině a angličtině.
Vychází měsíčně, pro členy České chirurgické společnosti jsou součástí členského poplatku, pro nečleny jsou dostupné v tištěné podobě v rámci předplatného. Nakladatelem je Česká lékařská společnost JEP, vydavatelem je servisní organizace České chirurgické společnosti „Chirurgie-servis z.s.“. V souladu s požadavky kladenými na kvalitní odborný časopis a v zájmu zlepšení služby jak pro autory, tak i pro recenzenty a redakční radu, používá od ledna 2018 nový redakční systém.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Vedoucí editor
chief.editor@perspinsurg.com

Aktuální číslo

Vol 98 No 8 (2019)

OBSAH

EDITORIAL
Krátká úvaha o jednodenní chirurgii
(M. Ryska)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Psychologické aspekty v onkochirurgii
(Z. Adamová, Z. Adam)

Vliv psychiky na hojení ran
(Z. Adamová, Z. Adam)

PŮVODNÍ PRÁCE
Traumata tenkého a tlustého střeva
(J. Rosendorf, R. Pálek, H. Mírka, V. Třeška, V. Liška)

Dlouhodobé sledování nemocných po léčbě symptomatické lymfokély po transplantaci ledviny
(J. Pacovský, M. Matysková Kubišová, P. Navrátil, I. Novák, I. Guňka, M. Broďák)

KAZUISTIKY
An unusual presentation of epigastric pain due to thrombophlebitis of a recanalised umbilical vein – case report
(J. Chmelo, B. Dent, N. Newton, P. Coyne)

Lymfomy a náhlé příhody břišní – soubor kazuistik
(V. Čan, P. Moravčík, A. Janíková, Z. Kala, J. Pánek, I. Penka)

Poranění dolní duté žíly jako komplikace při zavedení ureterálního splintu – kazuistika
(M. Broul, J. Schraml, L. Samojlenko, M. Hlavička, M. Čegan, Z. Prouzová, F. Cihlář)

Publikované: 2019-08-18
Zobrazit všechna čísla