První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické v Praze 2. – 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku Československé gynekologicko – porodnické společnosti, došlo k plnému oddělení odborné problematiky a časopis se jmenuje Rozhledy v chirurgii.
Rozhledy v chirurgii jsou recenzovaným časopisem České chirurgické společnosti, registrovaným v seznamu uznávaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro VVI, jsou uváděny v 6 mezinárodních databázích, volně dostupnými zejména v U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (PubMed/MEDLINE). Zaměřením se jedná o chirurgický časopis, který uvádí souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky a zprávy chirurgů a odborníků chirurgii příbuzných oborů a to v češtině, slovenštině a angličtině.
Vychází měsíčně, pro členy České chirurgické společnosti jsou součástí členského poplatku, pro nečleny jsou dostupné v tištěné podobě v rámci předplatného. Nakladatelem je Česká lékařská společnost JEP, vydavatelem je servisní organizace České chirurgické společnosti „Chirurgie-servis z.s.“. V souladu s požadavky kladenými na kvalitní odborný časopis a v zájmu zlepšení služby jak pro autory, tak i pro recenzenty a redakční radu, používá od ledna 2018 nový redakční systém.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Vedoucí editor
chief.editor@perspinsurg.com

Aktuální číslo

Vol 98 No 6 (2019)

Obsah

EDITORIAL
Mladí, chcete operovat? Přidejte nám na důchody!
(P. Šebesta)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Vývoj cévní náhrady pro nízké průtoky – přehled
(P. Mitáš, M. Špaček, T. Grus, H. Chlup, M. Mlček, L. Lambert, M. Krajíček, J. Lindner)
Uzávěry žil splanchnického řečiště
(Z. Krška, J. Kvasnička, J. Hořejš, D. Hoskovec)

PŮVODNÍ PRÁCE
Řešení krvácení z přední epidurální žilní pleteně bederní páteře pomocí preparátu z oxidované neregenerované celulózy
(R. Hart)
Katetrizační laserová ablace povrchových žil dolních končetin v léčbě symptomatického žilního refluxu s varixy – porovnání bezprostřední účinnosti dvou typů laserových generátorů
(T. Honěk, M. Horváth, V. Horváth, M. Šlais, T. Kneifl, J. Honěk, A. Havlínová, M. Vítovec, V. Fabián, P. Šebesta)

KAZUISTIKY
Kombinované endovaskulární a chirurgické řešení tandemové symptomatické okluze arteria carotis communis a arteria cerebri media − kazuistika
(A. Hudák, I. Guňka, M. Lojík, M. Leško Jr., S. Jiška, F. Caisberger, D. Krajíčková)
Poranění hrudní aorty při ezofagektomii pro karcinom jícnu – kazuistické sdělení a review literatury
(R. Vrba, Č. Neoral, R. Aujeský, P. Špička, P. Utíkal)

Madelungova choroba – kazuistika
(V. Zoubková, V. Třeška, K. Rupert)

Publikované: 2019-06-17
Zobrazit všechna čísla