Rozhledy v chirurgii

Aktuální číslo

Vol 101 No 10 (2022)
Publikováno dne November 18, 2022

Rozhledy v chirurgii jsou celostátní odborný měsíčník České chirurgické společnosti ČLS JEP, do něhož mohou přispívat čeští i zahraniční lékaři všech chirurgických profesí články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přináší originální i přehledové práce z oblasti klinické i experimentální chirurgie a kazuistiky.
Časopis publikuje zprávy z kongresů, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference a další aktuality.
Časopis je nedílnou součástí knihovny všech lékařů v oboru.

První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické v Praze 2. – 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku Československé gynekologicko – porodnické společnosti, došlo k plnému oddělení odborné problematiky a časopis se jmenuje Rozhledy v chirurgii.Rozhledy v chirurgii jsou recenzovaným časopisem České chirurgické společnosti, registrovaným v seznamu uznávaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro VVI, jsou uváděny v 6 mezinárodních databázích, volně dostupnými zejména v U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (PubMed/MEDLINE). Zaměřením se jedná o chirurgický časopis, který uvádí souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky a zprávy chirurgů a odborníků chirurgii příbuzných oborů a to v češtině, slovenštině a angličtině.Vychází měsíčně, pro členy České chirurgické společnosti jsou součástí členského poplatku, pro nečleny jsou dostupné v tištěné podobě v rámci předplatného. Nakladatelem je Česká lékařská společnost JEP, vydavatelem je servisní organizace České chirurgické společnosti „Chirurgie-servis z.s.“. V souladu s požadavky kladenými na kvalitní odborný časopis a v zájmu zlepšení služby jak pro autory, tak i pro recenzenty a redakční radu, používá od ledna 2018 nový redakční systém.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Vedoucí editor
chief.editor@perspinsurg.com

Souhrnné sdělení

M. Čechová, M. Chocholatý, M. Babjuk, M. Kalousová, T. Zima
469-477
Prognostické faktory renálního karcinomu
PDF

Původní práce

R. Králik, M. Grigerová, E. Takácsová, LM. Arciniegas, M. Sabol, V. Rekeň, Š. Nemergut, L. Gocký, D. Šintál, Š. Durdík
494-498
Prínos peroperačného histologického vyšetrenia lymfatických uzlín centrálneho kompartmentu v manažmente nízkorizikového diferencovaného karcinómu štítnej žľazy
PDF

Kazuistika

M. Reissnerová, D. Starý, L. Plánka, L. Frola, L. Kunovský, P. Jabandžiev
499-503
Inflamatorní kloakogenní polyp u adolescenta – kazuistika a přehled literatury
PDF
Zobrazit všechna čísla