Rozhledy v chirurgii

Aktuální číslo

Vol 102 No 11 (2023)
Publikováno dne January 24, 2024

Rozhledy v chirurgii jsou celostátní odborný měsíčník České chirurgické společnosti ČLS JEP, do něhož mohou přispívat čeští i zahraniční lékaři všech chirurgických profesí články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přináší originální i přehledové práce z oblasti klinické i experimentální chirurgie a kazuistiky.
Časopis publikuje zprávy z kongresů, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference a další aktuality.
Časopis je nedílnou součástí knihovny všech lékařů v oboru.

První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické v Praze 2. – 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku Československé gynekologicko – porodnické společnosti, došlo k plnému oddělení odborné problematiky a časopis se jmenuje Rozhledy v chirurgii.Rozhledy v chirurgii jsou recenzovaným časopisem České chirurgické společnosti, registrovaným v seznamu uznávaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro VVI, jsou uváděny v 6 mezinárodních databázích, volně dostupnými zejména v U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (PubMed/MEDLINE). Zaměřením se jedná o chirurgický časopis, který uvádí souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky a zprávy chirurgů a odborníků chirurgii příbuzných oborů a to v češtině, slovenštině a angličtině.Vychází měsíčně, pro členy České chirurgické společnosti jsou součástí členského poplatku, pro nečleny jsou dostupné v tištěné podobě v rámci předplatného. Nakladatelem je Česká lékařská společnost JEP, vydavatelem je servisní organizace České chirurgické společnosti „Chirurgie-servis z.s.“. V souladu s požadavky kladenými na kvalitní odborný časopis a v zájmu zlepšení služby jak pro autory, tak i pro recenzenty a redakční radu, používá od ledna 2018 nový redakční systém.

 

Editorial

L. Martínek
415
Já robot...
PDF

Souhrnné sdělení

M. Loveček, P. Záruba, J. Ulrych, J. Froněk, M. Oliverius, F. Čečka, J. Hlavsa, J. Šimša, L. Sirotek, P. Hladík, V. Liška, P. Kožnar, M. Straka, Z. Kala, M. Rybář, D. Klos, P. Skalický
416-421
Analýza aktuálních možností implementace miniinvazivní chirurgie slinivky břišní v high volume centrech v ČR
PDF

Původní práce

T. Haruštiak, S. Jaroščiaková, M. Šnajdauf, A. Pazdro, R. Lischke
422-429
Roboticky asistovaná minimálně invazivní ezofagektomie – naše první zkušenosti
PDF

Kazuistika

J. Kolařík, J. Tavandžis , R. Novysedlák, J. Vachtenheim, M. Švorcová, J. Pozniak, J. Šimonek, J. Schützner, R. Lischke
430-432
Biportální robotická plicní lobektomie, iniciální zkušenost − kazuistika
PDF
D. Adamica, M. Mitták, L. Čierna, M. Kepičová, L. Tulinský
433-436
Inovativní trendy v chirurgii: robotický přístup k retrotracheální strumě
PDF
M. Murin, M. Rousek, Š-O Schütz, T. Husárová, P. Vaněk, R. Pohnán
437-440
Robotická resekce hluboce uloženého pánevního neurinomu
PDF
Zobrazit všechna čísla