RvCH získaly DOI číslo

2019-03-17

Vážení autoři Rozhledů v chirurgii,
chtěl bych Vám tímto oznámit, že Rozhledy v chirurgii byly zaregistrovány u organizace CrossRef a získaly identifikační číslo DOI (Digital Object Identifier). Jde o centralizovaný komerční systém, který zajišťuje jednoznačnou identifikaci digitálního dokumentu na internetu, tedy poskytuje trvalý odkaz na tento dokument. Pomocí DOI bude každému publikovanému článku přidělena trvalá přístupová cesta (hypertextový odkaz) a vše bude ukládáno v rejstříku. DOI by mělo přispět k tomu, aby se zlepšila sledovanost citovanosti článků RvCH. Očekáváme také, že nám otevře přístup do zahraničních databází, ve kterých zatím nejsme zastoupeni, případně k získání Impact Factoru.

Z výše uvedené výhody však vyplývá pro autory povinnost uvádět v seznamu literatury u všech citovaných článků DOI, pokud ho tyto články mají. Toto pravidlo je nově včleněno do Pokynů autorům a články vkládané do redakčního systému od 1. 4. 2019 nebudou akceptovány, pokud tuto podmínku nesplní.

Přeji hodně úspěchů ve Vaší publikační činnosti

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
vedoucí editor
Rozhledy v chirurgii
E-mail: chief.editor@perspinsurg.com