Duktální adenokarcinom pankreatu, významný pokrok v léčbě?

Abstrakt

Duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC) je třetí celkově hlavní příčinou úmrtnosti na rakovinu v USA a každoroční incidence onemocnění je přibližně srovnatelná s počtem úmrtí. Špatná prognóza spojená s tímto onemocněním je způsobena zejména jeho pozdní diagnostikou, časným systémovým rozšířením a agresivním lokálním růstem...

PDF