RFITTH – radiofrekvenčně indukovaná termoterapie hemoroidů, 10 let zkušeností
PDF

Klíčová slova

RFITTH
hemoroidální choroba
radiofrekvenční koagulace hemoroidů

Abstrakt

Úvod: Radiofrekvenčně indukovaná termoterapie vyšších stádií hemoroidální nemoci je s úspěchem používána na chirurgickém oddělení nemocnice Atlas již 10 let. Cílem práce bylo zhodnotit dlouhodobé výsledky metody.
Metoda: RFITTH je bipolární radiofrekvenční termoterapie hemoroidální choroby. Působením vysokofrekvenčního proudu dochází k termokoagulaci tkáně. Výsledkem zákroku je vymizení či významná redukce prolapsů hemoroidů a krvácení.
Výsledky: Od 9/2007 do 1/2017 jsme na našem oddělení provedli 228 operací RFITTH u 217 pacientů. V souboru bylo 134 mužů a 94 žen, průměrný věk v souboru byl 51 let. Ve stadiu III bylo provedeno 107 operací. Ve stadiu IV bylo provedeno 121 operací.
Komplikace: pooperační fisury se vyskytly u 20 pacientů (8,7 %). Trombotizovaný uzel u 6 pacientů (2,6 %). Hyperspasmus svěračů u 9 pacientů (3,9 %). Prolaps konečníku se objevil u 4 pacientů (1,7 %). Recidivy: v souboru pacientů bylo provedeno 10 reoperací pomocí RFITTH u 9 pacientů (3,9 %).
Závěr: Metoda je bezpečnou miniinvazivní variantou léčby vyšších stadií hemoroidální nemoci.

https://doi.org/10.33699/PIS.2018.97.9.419-422
PDF