Editorial
PDF

Kategorie

Abstrakt

Vážení čtenáři, dovolte mi zde dnes nepřemýšlet nad praktickým nebo teoretickými problémy chirurgie, dalších navazujících oborů, českého zdravotnictví a lékařského vzdělávání tak, jak se na editorial našich Rozhledů v chirurgii zpravidla sluší. Rád bych si všiml i práce, která je v pozadí, ale pro naší Českou chirurgickou společnost ČLS JEP a edukaci jejích členů je zásadní a nepostradatelná...

PDF