Chirurgie jater pro metastázy kolorektálního karcinomu
PDF

Klíčová slova

jaterní metastázy kolorektálního karcinomu
diagnostika
léčba
výsledky
prediktivní faktory

Abstrakt

Úvod: Resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu (JMKRK) je jedinou radikální léčbou. Nicméně radikální resekce jater u JMKRK je v současnosti možná jen u zhruba 30 % nemocných s 40−50% pětiletým přežíváním. Výsledky jaterních resekcí jsou závislé na řadě faktorů spojených s rozsahem nejen JMKRK, ale i s charakteristikou primárního nádoru, jsou závislé na přesné předoperační diagnostice a optimálním načasování chirurgického výkonu v multioborovém týmu v rámci multimodální léčby. Cílem práce je shrnout současné možnosti jaterní chirurgie a zároveň ukázat na možnosti zvýšení resekability JMKRK.
Metody: Na základě dlouholetých vlastních a současných literárních poznatků je definována resekabilita JMKRK a jsou diskutovány možnosti perioperační onkologické léčby u primárně resekabilních a potenciálně resekabilních JMKRK. Autor se zabývá možnostmi zvýšení resekability primárně neoperabilních JMKRK pomocí víceetapových metod s důrazem na metody urychlující růst zbytkového objemu jater, jsou diskutovány rovněž tzv. „liver first“ resekce, jednodobé resekce primárního nádoru, ultrasonograficky asistovaná jednodobá hepatektomie, možnosti transplantace jater, řešení mimojaterních metastáz, nádorových recidiv po jaterních operacích a paliativní termoablační a embolizační postupy. Práce definuje faktory ovlivňující dlouhodobé výsledky jaterních resekcí a zdůrazňuje nutnost důsledné dispenzární péče nemocných po jaterních výkonech pro JMKRK.
Závěr: Jaterní resekce jsou v současnosti hlavní metodou léčby JMKRK, nicméně mají řadu limitů, které je možné zásadně ovlivnit strategií a taktikou diagnostiky a léčby stanovenou v multioborovém týmu.

https://doi.org/10.33699/PIS.2018.97.4.149-155
PDF