Koincidencia akútnej cholecystitídy a akútnej apendicitídy
PDF

Klíčová slova

akútna cholecystitída
akútna apendicitída
koincidencia

Abstrakt

Akútna cholecystitída a akútna apendicitída sú najčastejšie diagnózy a najčastejší dôvod k operácii v chirurgickej praxi. Ich simultánny priebeh je ale raritný. Autori prezentujú priebeh ochorenia, diagnostiku a operačné riešenie stavu, pričom poukazujú na množstvo faktorov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v procese diagnostiky a terapie pacienta. Taktiež zdôrazňujú individuálny prístup nielen z hľadiska pacienta, ale aj chirurga. Problematika raritnej koincidencie oboch ochorení prináša so sebou množstvo otázok, na ktoré ale chýbajú odpovede.

https://doi.org/10.33699/PIS.2018.97.4.183-186
PDF