Parciální magnetická jejuno-ileální diverze v léčbě vysoce obézních pacientů

M. Bužga, E. Machytka, P. Holeczy, J. Macháčková

Abstrakt

Většina pacientů s diabetem II. typu trpí obesitou. Studie ukazují, že chirurgická intervence představuje vhodnou léčbu k dosažení zlepšení nebo remise diabetu II. typu. Nicméně, velmi malé procento z celkového počtu obézních pacientů - navíc diabetiků podstoupí operaci. Z tohoto důvodu se méně invazivní endoskopické metody ukazují jako vhodná alternativa.

Pilotní studie parciální jejunální diverze s využitím SFM (Self-Forming Magnetic) zařízení pro vytvoření jejuno-ileální anastomózy měla za primární cíl ověřit technickou proveditelnost, bezpečnost nového postupu. Sekundárním cíle zahrnovaly dosažení redukce hmotnosti a zlepšení metabolických parametrů u pacientů s diabetem II. typu.

Klíčová slova:

obezita, diabetes II.typu, magnetická jejuno-ileální diverze, jejuno-ileální anastomóza

Stahování

Publikováno

2019-03-01

Číslo

Sekce

Kazuistika