Laparoskopická cholecystektomie u pacientky se situs viscerum inversus totalis a empyémem žlučníku - kazuistika

Jan Žatecký, Jiří Hájek, Peter Ihnát

Abstrakt

Kazuistika prezentuje úspěšné provedení laparoskopické cholecystektomie při situs viscerum inversus totalis u pacientky s chronickou cholecystitidou a cholecystolitiázou a shrnuje poznatky a přístupy k této problematice. Peroperačním nálezem byl empyém žlučníku publikovaný u tohoto případu v minulosti pouze jednou. Laparoskopická cholecystektomie při situs viscerum inversus totalis je bezpečnou metodou k odstranění žlučníku.

Klíčová slova:

situs viscerum inversus totalis, laparoskopická cholecystektomie, empyém žlučníku

Stahování

Publikováno

2018-10-27

Číslo

Sekce

Kazuistika