Zásady antibiotické léčby
PDF

Klíčová slova

bakterie - antibiotika - rezistence - léčba

Abstrakt

V předloženém sdělení jsou formulovány výchozí zdroje a zásady antibiotické léčby v současné medicíně, v níž hrozí ztráta schopnosti léčit bakteriální infekce. Hlavním důvodem tohoto vývoje je rostoucí odolnost bakteriálních patogenů k antibiotikům. Řešení uvedeného nebezpečí spočívá v implementaci komplexního programu „antibiotic stewardship“, který zahrnuje adekvátní zvážení indikace a výběru antibakteriálních přípravků včetně odpovídající délky jejich aplikace a vhodného způsobu podání. Velmi důležitou součástí komplexního přístupu k řešení problematiky bakteriální rezistence a antibioterapie je rovněž správně aplikovaná antibiotická profylaxe v chirurgii.

https://doi.org/10.33699/PIS.2019.98.4.137-144
PDF