Gastrický bypass a jeho role v metabolické a bariatrické chirurgii

Autoři

  • M. Cierny Chirururg. odd. Nem. Břeclav p.o.
  • A. Trávniček
  • J. Ucháľ

Klíčová slova:

metabolická chirurgie, gastrický bypas, diabetes mellitus 2. typu, chirurgická léčba diabetu

Abstrakt

Úvod: Gastrický bypass (GB) je historicky nejdéle prováděným bariatrickým zákrokem, který byl přes relativní technickou náročnost po celá desetiletí nejčastěji prováděnou bariatrickou operací ve světě a doposud si globálně udržuje nenahraditelné postavení pro svůj výrazný a dlouhodobý metabolický účinek a pro svůj terapeutický efekt při refluxní nemoci jícnu (GERD).
Metoda: Autoři ve vlastním souboru 268 GB retrospektivně hodnotí střednědobý pokles váhy, metabolický účinek na diabetes 2. typu (DM2T), výskyt komplikací a reoperací i komplexní hodnocení BAROS po Roux Y gastrickém bypassu (RYGB) a po minigastrickém bypassu s jednou anastomózou (MGB/OAGB), které pro názornost srovnávají se zákroky u nás častěji používanými, tj. s plikací a sleeve resekcí žaludku.
Výsledky: Oba GB dosahují bez navýšení rizika komplikací či reoperací větší pokles váhy i vyšší celkové hodnocení podle BAROS než technicky jednodušší restriktivní zákroky. V souboru tuzemských diabetiků 2. typu dochází rok po obou GB k remisi DM2T u většiny operovaných, tj. „number needed to treat“ je <2.
Závěr: Gastrické bypassy jsou v krátkodobém sledování bezpečné a účinné a jako jediné v sortimentu metabolických a bariatrických (MB) zákroků na pracovišti dosahují po více než dvou letech v průměru „výborný“ efekt podle BAROS. Bezkonkurenční jsou zejména u spolupracujících pacientů s DM2T a GERD, nebo při reoperacích. Unikátní metabolický efekt GB vede u většiny operovaných s DM2T k remisi jinak nevyléčitelného onemocnění a zásadně mění pozici chirurgie v diabetologii. Autoři vyzývají k celonárodní systematické evidenci dlouhodobých výsledků metabolické a bariatrické (MB) chirurgie a ke koncepčnímu rozvoji operační léčby DM2T v centrech MB chirurgie.

Stahování

Publikováno

2019-03-01

Číslo

Sekce

Původní práce