Současnost a budoucnost metabolické chirurgie.

Autoři

  • Pavol Holéczy Chirurgické odd. Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava
  • Marek Bužga
  • Evžen Machytka

Klíčová slova:

metabolická chirurgie - obezita- komorbidita- endoskopie- budoucnost

Abstrakt

Termín metabolická chirurgie se dostává do povědomí odborné i laické veřejnosti začátkem nového tisíciletí. Zaměřuje se nejen na redukci hmotnosti, ale také zlepšení onemocnění, která jsou s obezitou spojena. Tato skutečnost se odráží v závazných doporučeních chirurgických společností, ale také v terapeutických algoritmech jiných společností, např. diabetologických. Jsou definovány standardní výkony, které tvoří podstatnou část provedených operací celosvětově, a také výkony, u kterých zatím chybí jednoznačný průkaz jejich efektivity. Objevují se také nové typy výkonů, které se zaměřují více než na redukci hmotnosti na úpravu komorbidit. Je patrná snaha o snižování invazivity výkonů, což vytváří prostor pro endoskopické výkony s asistencí laparoskopie nebo čistě endoskopické výkony. Autoři v práci prezentují současné názory na postavení metabolické chirurgie, prezentují nejčastější výkony a představují také novější chirurgické i endoskopické postupy, kterým možná bude patřit budoucnost metabolické chirurgie.

Stahování

Publikováno

2019-03-01

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení