Katetrizační laserová ablace povrchových žil dolních končetin v léčbě symptomatického žilního refluxu s varixy – porovnání bezprostřední účinnosti dvou typů laserových generátorů

T. Honěk, M. Horváth, V. Horváth, M. Šlais, T. Kneifl, J. Honěk, A. Havlínová, M. Vítovec, V. Fabián, P. Šebesta

Abstrakt

Úvod: Katetrizační endovenózní laserová ablace (EVLA) je běžně užívaná alternativa chirurgické léčby varixů dolních končetin. V poslední době se katetrizační metody osvědčují jako metoda volby vzhledem k preferenci pacientů, kteří si cení minimální invazivity V současnosti se ve výzkumu EVLA soustředíme na optimalizaci procedury včetně studia výhod jednotlivých typů laserových generátorů a použitých vlnových délek. V této observační studii jsme porovnali naše časné výsledky u neselektovaných, konsekutivních pacientů léčených dvěma různými typy laseru.
Metody: V období od února 2010 do června 2017 byla provedena EVLA celkem u 1747 po sobě jdoucích pacientů (74 % ženy) s žilním refluxem. Průměrná šíře žíly byla 8,5 mm (5−25 mm). Naše studie se pokusila srovnat ekonomičtější 1470nm diodový laserový (DL) generátor (Velas 2, Čína) – operováno 630 pacientů, s krystalovým generátorem Nd-Yag (Fotona – Slovinsko) – operováno 1117 pacientů. Všechny operace byly provedeny shodnou metodikou, ambulantně, v jednom specializovaném centru. Všechny výkony byly provedeny v místním znecitlivění s užitím tumescentní anestezie a s peroperační sonografickou kontrolou. Všichni pacienti měli časnou sonografickou kontrolu.
Výsledky: Neprokázali jsme statisticky významný rozdíl v časném uzávěru (98,8 % u Nd-Yag vs. 99,8 u DL p-ns). Časná recidiva byla pozorována u 9 pacientů (15 žilních segmentů). Všechny byly úspěšně časně reintervenovány a uzavřeny. Mezi příčiny neúplného uzávěru patřily zejména běžně známé rizikové faktory (antikoagulační terapie, varikoflebitida v anamnéze). Nebyla zjištěna korelace s větším průměrem žíly. U 6 pacientů byl pozorován prolaps trombu do lumen hluboké femorální žíly. Všechny případy byly úspěšně vyléčeny po týdnu léčby nízkomolekulárním heparinem. Byl zaznamenán pouze jeden případ nízce rizikové plicní embolie u pacientky, která neuposlechla režimová doporučení.
Závěr: Tato studie neprokázala signifikantní rozdíl ve spolehlivosti uzávěru a míře komplikací při provedení endovenózní laserové ablace velké a malé safény pomocí krystalového 1060nm Nd-Yag generátoru ve srovnání s ekonomičtějším 1470nm diodovým laserovým generátorem.

Klíčová slova:

chronická žilní insuficience, endovenózní laserová ablace, laserový generátor, vlnová délka

Stahování

Publikováno

2019-06-17

Číslo

Sekce

Původní práce