Bariatrická/metabolická chirurgie v léčbě diabetu z pohledu diabetologa

Martin Haluzik

Abstrakt

Bariatrická chirurgie je tradičně používanou metodou pro léčbu těžších stupňů obezity. Stále však přibývá důkazů o tom, že jde také o mimořádně účinný přístup při léčbě metabolických komplikací obezity, především diabetes mellitus 2. typu. V tomto článku shrnujeme výsledky studií sledujících vliv bariatrické chirurgie na metabolické komplikace obezity a diskutujeme možné mechanismy, kterými tento přístup zlepšuje kompenzaci diabetu a u řady pacientů vede i k jeho remisi. Zabýváme se i výsledky recentně publikovaných studií přímo srovnávajících účinnost bariatrické chirurgie a intenzivní medikamentózní léčby diabetu. Podrobně se věnujeme novému konsenzu o postavení bariatrické chirurgie v léčebném algoritmu 2. typu a diskutujeme praktické aspekty přípravy diabetiků k bariatrické operaci a jejich dlouhodobého pooperačního sledování.

Klíčová slova:

bariatrická chirurgie, obezita, diabetes mellitus 2. typu, remise diabetu

Stahování

Publikováno

2019-03-01

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení