Pooperační monitorace kolorektální anastomózy – experimentální studie

J. Kalvach, O. Ryska, J. Pazin, J. Hadac, S. Juhas, J. Juhasova, J. Martinek, M. Ryska

Abstrakt

Úvod: Nedostatečné krevní zásobení představuje jeden z hlavních rizikových faktorů dehiscence anastomózy. Včasná detekce lokálních ischemických změn by mohla predikovat komplikace, předejít rozvoji peritonitidy, snížit mortalitu a zvýšit šanci na záchranu funkční anastomózy. Mikrodialýza nabízí možnost kontinuální monitorace prostřednictvím hodnocení aktivity tkáňového metabolismu. Hlavním cílem této práce bylo ověřit, zda mikrodialýza umožňuje monitoraci ischemických změn kolo-rektální anastomózy.
Metoda: Do studie jsme zařadili 5 prasat s ručně šitou kolorektální anastomózou. Mikrodialyzační katétr byl zaveden intramurálně 5mm od okraje anastomózy. Tkáňové hladiny metabolitů byly sledovány každých 60 minut po dobu 6 hodin. Po třech měřeních byla provedena ischemizace anastomózy, po které následovaly další 3 hodiny monitorace. Ke srovnání hodnot před a po ischemii byl použit Mann-Whitney test.
Výsledky: Po ischemizaci anastomózy došlo k signifikantnímu poklesu tkáňové hladiny glukózy a pyruvátu. Naopak hladiny laktátu a glycerolu signifikantně vzrostly. Všechny detekované změny byly signifikantní již během prvních 60 minut po vyvolání ischemie.
Závěr: Monitorace kolorektální anastomózy pomocí mikrodialýzy je technicky proveditelná a umožňuje včasné zachycení poruch perfuze.

Klíčová slova:

kolorektální anastomóza, dehiscence anastomózy, mikrodialýza

Stahování

Publikováno

2018-06-29

Číslo

Sekce

Původní práce