Chronický subdurální hematom − přehled

M. Májovský, D. Netuka

Abstrakt

Úvod: Chronický subdurální hematom (ChSDH) je kolekce krve v subdurálním prostoru, dle definice starší než 21 den. V našem textu se snažíme přehledně shrnout základní informace o ChSDH a poskytnout jednoduchý návod péče o tyto pacienty pro lékaře jiných oborů, než je neurochirurgie.
Léčba: Asymptomatičtí pacienti s nevelkými ChSDH mohou být pouze sledováni. Subdurální kolekce o šíři několika milimetrů bývají relativně častým náhodným nálezem na zobrazovacím vyšetření mozku, zejména u starších lidí s atrofií mozku. U symptomatických pacientů je plně indikována operační léčba. Jako první chirurgický krok volíme nejčastěji návrt a evakuaci ChSDH v lokální anestezii. Jedná se o relativně šetrný, dobře tolerovaný výkon, výhodný u starších polymorbidních pacientů. U symptomatických pacientů s recidivujícím ChSDH volíme reoperaci, a to podle anatomické situace buď z původního, nebo z nového návrtu. ChSDH, který má multilobulární strukturu se septy, často nelze dokonale vypustit z návrtu. Proto při recidivě multilobulárního ChSDH přistupujeme k invazivnějšímu výkonu – kraniotomii.
Závěr: ChSDH je časté onemocnění, s nímž se ve své praxi setká každý chirurg. Mezi nejčastější příznaky patří bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza a fatická porucha. U asymptomatických pacientů volíme konzervativní postup, u symptomatických je indikována léčba chirurgická – v první řadě návrt v lokální anestezii. Každý pacient s ChSDH by měl být konzultován na neurochirurgickém pracovišti se zkušeností s neurotraumatologií, ideálně v nemocnici se statutem traumacentra.

Klíčová slova:

neurochirurgie, úraz hlavy, chronický subdurální hematom, návrt lebky, kraniotomie

Stahování

Publikováno

2018-06-29

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení