Epidurální hematom: benigní, nebo potenciální maligní onemocnění?

N. Svoboda, T. Tyll, V. Beneš, D. Netuka

Abstrakt

Úvod: Epidurální hematom (EDH) je považován za onemocnění s dobrou prognózou. Ukazuje se ale, že morbidita a mortalita pacientů operovaných pro EDH je stále poměrně vysoká. Cílem je zhodnocení výsledků pacientů po operaci EDH za posledních 5 let.
Metodika: Sběr dat byl retrospektivní. Hodnotili jsme GCS před operací. Na CT jsme sledovali lokalizaci a výskyt přidružených poranění a rozdělili je na dvě skupiny: 1. „bezodkladní“ a 2. „sledovaní“. U první jsme sledovali čas CT – operace, u druhé počet CT. Zaznamenali jsme komplikace a mortalitu. Výsledný stav jsme hodnotili pomocí GOS.
Výsledky: Operovali jsme 67 pacientů. Před operací mělo 55 % GCS 13−15, 8 % GCS 9−12 a 37 % GCS 3−8. Nejčastěji se EDH vyskytoval temporálně 52 %. V 76 % se vyskytla přidružená poranění. Ve skupině „bezodkladní“ bylo 54 % a ve skupině „sledovaní“ 46 %. Průměrný interval CT − operace byl 2 hod. 15 min. Ve skupině „sledovaní“ byly v 88 % pořízeny dvě předoperační CT. Komplikace se vyskytly u 34 %, chirurgické u 15 %. Mortalita dosahovala 6 %. Výsledně mělo 80 % pacientů GOS 4–5 a 20 % GOS 1−3.
Závěr: Mortalita a morbidita je v dnešní době poměrně vysoká. 14 % pacientů zůstalo invalidních a 6 % zemřelo. Stále platí, že výsledek nejvíce závisí na klinickém stavu před operací a načasováním operace.

Klíčová slova:

epidurální hematom, evakuace, neurologický stav, načasování operace

Stahování

Publikováno

2018-06-29

Číslo

Sekce

Původní práce