Atypické řešení proximální nervové léze – kazuistika

D. Štěpánek, J. Valeš, D. Bludovský, I. Holečková

Abstrakt

Poranění periferního nervu může být značně stigmatizujícím problémem s těžkým funkčním deficitem. Řešení není uniformní, správný management vyžaduje značnou zkušenost lékaře. V případě poranění motorického nervu hraje při reinervaci významnou roli časový faktor, a to vzhledem k postupujícímu zániku nervosvalových plotének. Distální nervový transfer je možnou metodou k ovlivnění časové prodlevy, neboť značně zkracuje reinervační vzdálenost. Metodika je prezentována autory na dětském pacientovi s proximálním poraněním nervus ulnaris.

Klíčová slova:

nervus ulnaris, nervový transfer, poranění nervu

Stahování

Publikováno

2018-06-29

Číslo

Sekce

Kazuistika