Řešení krvácení z přední epidurální žilní pleteně bederní páteře pomocí preparátu z oxidované neregenerované celulózy

Radek Hart

Abstrakt

Úvod: Krvácení z epidurálních cév může být v operativě bederní páteře nepříjemnou komplikací, nezřídka obtížně řešitelnou elektrokoagulací. Užití lokálního hemostatika představuje možné řešení. Předkládaná práce uvádí první zkušenosti s preparátem z oxidované neregenerované celulózy.
Metody: Preparát z oxidované neregenerované celulózy byl užit u 21 pacientů (12 žen a 9 mužů) k zástavě krvácení z přední epidurální lumbální venózní pleteně. Před ukončením operace byl vždy odstraněn.
Výsledky: Ve všech případech došlo do 2 minut k zástavě krvácení. Krvácení se do konce operace (ani po odstranění preparátu) neobnovilo. Nebyly pozorovány rané ani žádné jiné komplikace u sledovaných pacientů.
Závěr: Preparát z oxidované neregenerované celulózy se zdá být racionálním a účinným řešením krvácení z epidurálních žil v oblasti bederní páteře.

Klíčová slova:

bederní páteř; epidurální žíly; krvácení; hemostatika; oxidovaná celulóza

Stahování

Publikováno

2019-06-17

Číslo

Sekce

Původní práce