Ortotopická transplantace jater redukovaným a rotovaným štěpem dospělému příjemci se situs inversus

kazuistika a přehled publikovaných případů

Jakub Křístek, Matěj Kočík, Jaroslav Chlupáč, Jiří Froněk

Abstrakt

Úvod: Situs inversus je vzácná vrozená anomálie charakterizovaná zrcadlovým umístěním orgánů v dutině břišní a ve většině případů i orgánů hrudníku. Transplantace jater u těchto pacientů je velmi náročná z důvodu časté přítomnosti přidružených cévních abnormalit. Dosud bylo publikováno jen několik příspěvků týkajících se úspěšné transplantace jater dospělému příjemci se situs inversus. Tyto kazuistiky navrhovaly různé polohy štěpu. Zkušenost s danou problematikou je chudá.
Kazuistika: V tomto článku prezentujeme kazuistické sdělení o úspěšné transplantaci redukovaného kadaverozního štěpu levé poloviny jater dospělému příjemci rotovaného o 90° ve směru hodinových ručiček. Bylo nutné provést komplexní rekonstrukci arteriálního zásobení. Kazuistika je doplněna přehledem dosud publikovaných případů transplantace jater dospělému příjemci spolu s použitými technikami.
Výsledky: Použití této techniky nebylo spojeno s žádnými cévními ani prostorovými komplikacemi. 27 měsíců po transplantaci má štěp výbornou funkci.
Závěr: Je prezentována první transplantace levou polovinou redukovaného kadaverozního štěpu jater od dárce se situs solitus příjemci se situs inversus. Použitá metoda 90° rotace štěpu ve směru hodinových ručiček poskytuje výborné prostorové uspořádání. Preferovány jsou relativně menší štěpy, protože poskytují více možností napolohování štěpu. Cévní štěpy by měly být vždy k dispozici.

Klíčová slova:

situs inversus, liver transplant, reduced graft, position

Stahování

Publikováno

2018-12-15

Číslo

Sekce

Kazuistika