Současné poznatky o regeneraci ischemických tkání a zlepšení prokrvení pomocí kmenových buněk – možnosti využití u nerevaskularizovatelné kritické končetinové ischemie
PDF

Klíčová slova

kmenová buňka
končetinová ischemie

Abstrakt

Úvod: Úmrtí z kardiovaskulárních příčin či jejich komplikací jsou celosvětově na předních příčkách. Incidence těchto onemocnění stoupá. Tím narůstá i počet pacientů s kritickou ischemií dolních končetin a nutností amputace. Prognóza pacientů po amputaci je horší než ve srovnatelné populaci. Použití kmenových buněk v léčbě kritické končetinové ischemie je potenciální metodou, která může zachránit končetinu v případech, kdy není možná revaskularizace.
Metoda: Informace byly čerpány z prací publikovaných a dostupných na internetové databázi Pubmed v létech 2007−2017. K vyhledávání byla zadána hesla stem cell, limb ischemia.
Závěr: Použití kmenových buněk při léčbě nerevaskularizovatelné kritické končetinové ischemie nabízí slibné výsledky. Před zařazením této metody mezi uznané léčebné je však potřeba sjednotit léčebné postupy a podpořit organizování multicentrických randomizovaných klinických studií. Článek se snaží ve stručnosti podat přehled problematiky rozvíjející se léčebné metody.

https://doi.org/10.33699/PIS.2018.97.9.408-413
PDF