Poranění dolní duté žíly jako komplikace při zavedení ureterálního splintu – kazuistika

Autoři

  • Marek Broul Klinika urologie a robotické chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
  • Jan Schraml 1. Klinika urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
  • Ludmila Samojlenko 1. Klinika urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
  • Martin Hlavička 1. Klinika urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
  • Martin Čegan 3. Patologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
  • Zuzana Prouzová Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol
  • Filip Cihlář 5. Radiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.

Klíčová slova:

double J stent, dolní dutá žíla, hydronefróza, B-lymfom, poranění, vena cava inferior, hydronephrosis, B-lymphoma, injuries

Abstrakt

Autoři v článku popisují vzácnou komplikaci zavedení ureterálního stentu do močovodu. Jedná se o kazuistiku pacientky, která byla přijata pro městnání v dutém systému obou ledvin při zevním útlaku močovodů tumorózní masou v retroperitoneu. Dle histologie se potvrdil B-lymfom retroperitonea, který byl příčinou potíží pacientky. Při zavedení ureterálního stentu do močovodu došlo k jeho perforaci a konec splintu byl zaveden do dolní duté žíly. Pacientka byla asymptomatická, tato komplikace byla objevena až 12. den na kontrolním CT. Samotná extrakce stentu proběhla bez komplikací a bez krvácení. Nicméně pacientka následně zemřela nejspíše na sepsi.

Stahování

Publikováno

2019-08-18

Číslo

Sekce

Kazuistika