Akutní mezenteriální ischemie s nekrózou celého tenkého střeva.

Autoři

  • Martin Bakalář Chirurgické oddělení, Nemocnice Slaný

Klíčová slova:

akutní mezenteriální ischemie

Abstrakt

V kazuistice je popsán případ pacientky s akutní mezenteriální ischemií s nekrózou celého tenkého střeva. V následujícím textu je diskutována četnost akutní mezenteriální ischemie, její nejčastější etiologie, diagnostika a možnosti léčby tohoto závažného onemocnění.

Stahování

Publikováno

2019-04-21

Číslo

Sekce

Kazuistika