Akutní mezenteriální ischemie s nekrózou celého tenkého střeva.
PDF

Klíčová slova

akutní mezenteriální ischemie

Abstrakt

V kazuistice je popsán případ pacientky s akutní mezenteriální ischemií s nekrózou celého tenkého střeva. V následujícím textu je diskutována četnost akutní mezenteriální ischemie, její nejčastější etiologie, diagnostika a možnosti léčby tohoto závažného onemocnění.

https://doi.org/10.33699/PIS.2019.98.4.174-177
PDF