Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP

klinický doporučený postup

I. Satinský et al.

Abstrakt

Příloha
Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP

klinický doporučený postup

Stahování

Publikováno

2018-10-27

Číslo

Sekce

Krátké sdělení