Dlouhodobé sledování nemocných po léčbě symptomatické lymfokély po transplantaci ledviny

Autoři

  • Jaroslav Pacovský Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové, Transplantační centrum FN a LF UK Hradec Králové http://orcid.org/0000-0001-9080-4827
  • Michaela Matysková Kubišová Hemodialyzační středisko FN a LF UK Hradec Králové, Transplantační centrum FN a LF UK Hradec Králové
  • Pavel Navrátil Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové, Transplantační centrum FN a LF UK Hradec Králové
  • Ivo Novák Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové, Transplantační centrum FN a LF UK Hradec Králové
  • Igor Guňka Chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové, Transplantační centrum FN a LF UK Hradec Králové
  • Miloš Broďák Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Klíčová slova:

lymfokéla, indikace, léčba, dlouhodobé výsledky

Abstrakt

Úvod: Symptomatická lymfokéla může významným způsobem negativně ovlivňovat funkci transplantované ledviny. Cílem naší práce bylo pětileté sledování nemocných, kteří podstoupili léčbu.
Metody: Do souboru bylo zařazeno 50 nemocných, kteří byli léčeni pro symptomatickou lymfokélu. Retrospektivně jsme hodnotili demografická data, příčinu renálního selhání, indikaci k léčbě, provedenou terapii. Laboratorně byly hodnoceny hladiny kreatininu, celkové bílkoviny a albuminu. Celkové přežití pacientů a štěpů bylo hodnoceno Kaplan-Meierovými křivkami.
Výsledky: Průměrný věk 50 nemocných (44% žen, 56% mužů) byl 51,5±11,8 roku, doba mezi transplantací a diagnózou lymfokély byla 12,8±21,5 měsíců. Průměrná velikost lymfokély byla 71±35mm. Příčina renálního selhání vlastních ledvin byla: glomerulonefritida (34 %), tubulointersticiální nefritida (30 %), polycystóza (24 %), diabetická nefropatie (10 %) a nefroskleróza (2 %). Indikace k léčbě byla: elevace sérového kreatininu (44 %), hydronefróza štěpu (38 %), hydronefróza štěpu s elevací kreatininu (8%), hydronefróza s infekcí (6 %) a infekce (4 %). Léčba byla provedena: otevřenou drenáží do peritonea (40 %), jednorázovou aspirací (26 %), zevní drenáží (18 %) a laparoskopickou drenáží do peritonea (16 %). Průměrná hladina kreatininu v době léčby, resp. v 60. měsíci byla, 231μmol/l, resp. 172 μmol/l, plasmatická hladina celkové bílkoviny byla 59g/l, resp. 69g/l, plasmatická hladina albuminu 36g/l, resp. 43g/l. Pětileté přežívání nemocných bylo 86% a přežívání štěpů 66%.
Závěr: Adekvátní léčba symptomatické lymfokély vede ke stabilizaci funkce štěpu. Pokud je lymfokéla indikována k léčbě, je třeba ji provést co nejdříve, aby se předešlo vzniku fibrózních změn. Žádné úmrtí ani ztráta štěpu neměly přímou souvislost s léčbou lymfokély

Stahování

Publikováno

2019-08-18

Číslo

Sekce

Původní práce