Vzácné příčiny akutní apendicitidy
PDF

Klíčová slova

Klíčová slova: Nádory apendixu – diagnostika – léčba- dispenzární péče

Abstrakt

Úvod: Klinická diagnóza akutní apendicitidy nemusí vždy znamenat po histopatologickém rozboru pouze nález zánětlivých změn. Nádory apendixu, i když jsou velmi vzácné a tvoří méně než 4 % všech nádorů zažívacího traktu, představují závažná onemocnění vyžadující správnou volbu následné onkochirurgické léčby.
Metody: Od 1. 1. 2008 do 1. 10. 2018 bylo provedeno na Chirurgické klinice v Plzni celkem 1036 apendektomií. Patologických nálezů nádorů apendixu bylo 38 (3,7 %). Autoři prezentují obtížnou primární diagnostiku, současnou léčbu a zásady dispenzární péče u této poměrně vzácné skupiny nemocných.
Závěr: Nádory apendixu jsou vzácná onemocnění. Podle typu nádoru je třeba volit adekvátní onkochirurgickou léčbu a zajistit správnou dispenzární péči.

https://doi.org/10.33699/PIS.2019.98.5.189-193
PDF