Madelungova choroba – kazuistika

V. Zoubková, V. Třeška, K. Rupert

Abstrakt

Úvod: Madelungova choroba je vzácné onemocnění, jehož projevem je nekontrolovatelná proliferace neopouzdřené tukové tkáně, která se symetricky akumuluje v podkoží v oblasti krku, ramen, pánve, zad a stehen. V rámci diferenciální diagnostiky je nutné pátrat po nádorech v oblasti krku, dysfunkci štítné žlázy, morbus Cushing a vzácných lipomatózách.
Kazuistika: V kazuistice autoři prezentují případ 52letého pacienta s objemným útvarem na krku, trupu a v oblasti skrota. Z provedených zobrazovacích vyšetření bylo vysloveno podezření na liposarkom.
Výsledky: Nemocný byl indikován k vícedobým exstirpacím nádorových ložisek. Ve všech histologických vyšetřeních byly prokázány lipomy bez atypií.
Závěr: Diagnostika Madelungovy choroby se opírá o klinický nález, zobrazovací (computerovou tomografií − CT a magnetickou rezonancí − MR) a bioptické vyšetření. Laboratorní metody jsou spíše zaměřené na přidružená interní onemocnění. Léčba je pouze symptomatická, spočívající v chirurgickém odstranění ložisek. Je však často spojena s rizikem recidiv.

Klíčová slova:

Madelungova choroba - klinický nález – diagnostika – léčba

Stahování

Publikováno

2019-06-17

Číslo

Sekce

Kazuistika