Surgical treatment of alveolar echinococcosis: a single center experience and systematic review of the literature
PDF (English)

Klíčová slova

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, liver cyst, hydatid, alveolar echinococcosis

Abstrakt

Úvod: Alveolární echinokokóza (AE) je zoonóza, jejíž příčinou je Echinococcus multilocularis. Její primární výskyt je téměř výhradně v játrech. Svým chováním alveokok imituje nádorové bujení. Krevním či lymfatickým řečištěm je schopen metastazovat do vzdálených orgánů. Vzhledem k dlouhé inkubační době a nevýrazným příznakům je průběh echinokokózy zpočátku asymptomatický. Další klinické příznaky odpovídají uložení parazita. Diagnostika echinokokózy je založena na anamnéze, klinické symptomatologii, laboratorních vyšetřeních a sérologii, výsledcích zobrazovacích metod a definitivních histologických závěrech. Terapeutickou metodou volby je chirurgické odstranění parazitární hmoty s dostatečným lemem okolní zdravé tkáně, doplněnou pooperační chemoterapií.
Kazuistika: Předkládáme případ onemocnění alveolární echinokokózou u 30ti leté ženy, u které bylo provedeno operační odstranění mnohočetných jaterních ložisek alveokoka. Po 2 letech od operace došlo k recidivě onemocnění s dalším následným operačním řešením.
Závěr: Alveolární echinokokóza je onemocnění, které má vysoký potenciál úplného vyléčení, v případě včasné diagnostiky a přísného dodržení doporučených terapeutických postupů.

https://doi.org/10.33699/PIS.2019.98.4.167-173
PDF (English)