Uzávěry žil splanchnického řečiště

Z. Krška, J. Kvasnička, J. Hořejš, D. Hoskovec

Abstrakt

Uzávěry splanchnického žilního řečiště (SŽŘ) představují široký medicínský problém. Anatomicky mohou postihnout jednotlivé oddíly SŽŘ, případně i několik těchto současně. Hlavními oddíly SŽŘ je žilní jaterní outflow systém, dále portální žíla, horní mezenterická žíla a její povodí. Převažující příčinou uzávěru je jednoznačně trombóza. Manifestace uzávěrů může být akutní, subakutní či se může jednat o okultní či manifestní chronický průběh. Hlavními patologicko-anatomickými jednotkami jsou Budd-Chiariho syndrom (BCS), obstrukce extrahepatické portální žíly (EHPVO) a trombóza mezenterické žíly (TMŽ). Pokročilé laboratorní, zobrazovací a intervenční metody značně modifikují přístup k prevenci, diagnostice a léčbě. Své místo má i přístup chirurga. Problém SŽŘ je interdisciplinární.

Klíčová slova:

Splanchnické řečiště - trombofilní stavy—trombóza portální žíly- trombóza horní mezenterické žíly- Budd Chiariho syndrom, Splanchnical circulation - thrombophilic states - portal vein thrombosis - upper mesenteric vein thrombosis - Budd Chiari syndrome

Stahování

Publikováno

2019-06-17

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení