Poranění hrudní aorty při ezofagektomii pro karcinom jícnu – kazuistické sdělení a review literatury

R. Vrba, Č. Neoral, R. Aujeský, P. Špička, P. Utíkal

Abstrakt

Úvod: V kazuistickém sdělení bylo popsáno krvácení z iatrogenního poranění hrudní aorty při miniinvazivní transtorakální ezofagektomii.
Kazuistika: Muž, 53 let, prodělal neoadjuvantní radiochemoterapii pro adenokarcinom jícnu s regionální lymfadenopatií. Kontrolní PET/CT po onkologické terapii popsalo pouze mírnou regresi nádoru. Pacient byl indikován k ezofagektomii cestou pravostranného torakoskopického přístupu v semipronační poloze při selektivní ventilaci levé plíce. Tumor byl separován od hrudní aorty, ale postupně při jeho uvolňování a infiltraci aorty došlo k arteriálnímu krvácení z aorty. Výkon byl ihned konvertován na klasickou pravostrannou torakotomii, na aortě byla nalezena ruptura délky 5 mm. Ve spolupráci s cévním chirurgem byla ruptura v aortě ošetřena suturou s implantací gore záplaty. Vzhledem k celkovému stavu nemocného a šokovému stavu nebyla ezofagektomie v první době dokončena. Sedmý den od primární operace byla provedena hybridní miniinvazivní transhiatální ezofagektomie. Definitivní histologické vyšetření popsalo adenokarcinom T3N3M0.
Závěr: Ezofagektomie pro karcinom jícnu je náročný chirurgický výkon, u kterého nelze při resekci jícnu v dutině hrudní a břišní vyloučit krvácení v operačním poli z okolních struktur. Krvácení z aorty je ve všech případech hemodynamicky významné a je nezbytné ho urgentně chirurgicky ošetřit.

Klíčová slova:

karcinom jícnu, ezofagektomie, poranění aorty

Stahování

Publikováno

2019-06-17

Číslo

Sekce

Kazuistika