Primární Ewingův sarkom v retroperitoneu
PDF (English)

Klíčová slova

Ewingův sarkom
retroperitoneum
počítačová tomografie
lumbotomie
chemoterapie

Abstrakt

Rodina Ewingových sarkomů (EWS) jsou tumory z malých kulatých buněk s různým stupněm neuroektodermální diferenciace. Jedná se o tumory mezenchymálního původu, které se vyskytují i u dětí a mladých dospělých. Nejčastěji jsou postižené dlouhé kosti končetin, asi 10–20 % má primární extraskeletální lokalizaci.

https://doi.org/10.33699/PIS.2019.98.3.121-124
PDF (English)