Odběr tukové tkáně při dárcovské nefrektomii; chirurgický model pro výzkum aterosklerózy
PDF

Klíčová slova

Ateroskleróza, perivaskulární tuková tkáň, transplantace ledviny od žijícího dárce, metabolický syndrom

Abstrakt

Transplantační program v IKEM se zvýšeným počtem příbuzenských transplantací ledvin nabízí možnost získání lidské tukové tkáně pro vědecké účely od pacientů s různým stupněm aterosklerózy. Chirurgie jako obor řeší především komplikace aterosklerózy. Na druhé straně ale může být chirurgický výkon i důvodem akcelerovaného rozvoje aterosklerózy. Takovým příkladem může být žijící dárce ledviny, zejména pak pokud takový dárce na jedné straně splňuje mezinárodně uznaná kritéria dárcovství, na straně druhé trpí metabolickým syndromem. Snaha o zpřesnění některých vyšetření žijících dárců ledvin ve smyslu rizika rozvoje aterosklerózy je dlouhodobý projekt. Cílem je zpřesnění stratifikace rizika žijících dárců ledvin a tím prevence dlouhodobých komplikací po dárcovství. Technika odběru tukové tkáně od žijícího dárce a experimentální model pro výzkum aterosklerózy jsou v práci detailně popsány. Výzkumný projekt má potenciál zvýšit bezpečnost žijícího dárce ledvin a současně může přispět k dalšímu pochopení mechanismů rozvoje aterosklerózy.

https://doi.org/10.33699/PIS.2019.98.12.476-480
PDF