Načasování cholecystectomie v terapii akutní kalkulózní cholecystitidy
PDF

Klíčová slova

akutní cholecystitis, načasování cholecystectomie
Cholecystitis, Timing Cholecystectomy, Empyema, Gall Bladder

Abstrakt

Úvod: Akutní kalkulózní cholecystitida je častým onemocněním indikovaným většinou k chirurgické terapii – laparoskopické cholecystektomii (CHE), a to zejména při častém selhání konzervativní terapie. Načasování operace je zásadní pro možný výskyt perioperačních komplikací.
Metody: V retrospektivní studii jsme analyzovali pacienty hospitalizované pro akutní kalkulózní cholecystitidu na Chirurgické klinice FNKV od ledna 2013 do prosince 2015. Do souboru bylo zařazeno 209 pacientů, u kterých jsme sledovali výskyt perioperačních komplikací podle načasování cholecystektomie.
Výsledky: Srovnáním pacientů primárně chirurgicky léčených s akutní kalkulózní cholecystitidou jsme zjistili 26% výskyt perioperačních komplikací u dvojnásobného počtu pacientů operovaných do 24 hodin od přijetí oproti pacientům operovaným později (43,9 %). Počet konverzí z laparoskopické na otevřenou cholecystektomii byl vyšší u pacientů akutně operovaných do 24 hodin od přijetí.
Závěr: Načasování chirurgické léčby akutní kalkulózní cholecystitidy je zásadní pro výskyt pooperačních komplikací. Zlatým standardem by měla být akutní laparoskopická cholecystektomie provedená erudovaným chirurgem do 24 hodin od přijetí bez ohledu na délku obtíží a stupně akutní cholecystitidy. Čím dříve, tím lépe.

https://doi.org/10.33699/PIS.2019.98.12.492-496
PDF