Využití metod nukleární medicíny v operační léčbě degenerativního postižení bederní páteře

R. Kaiser, P. Vaněk, K. Saur

Abstrakt

Úvod: Chronická bolest zad (ChBZ) je velmi častým symptomem. V její diagnostice se uplatňuje několik modalit. Dle současné evidence však nelze žádnou z nich s jistotou využít k predikci úspěšnosti operačního řešení. Vzhledem k narůstajícím zkušenostem s vyšetřením kostní tkáně pomocí metod nukleární medicíny jsme tuto možnost využili u pacientů s ChBZ bez nálezu výhřezu disku, degenerativní stenózy či instability bederní páteře.
Kazuistiky: Jde o soubor kazuistik 11 pacientů operovaných během dvou let pro ChBZ nereagující na dlouhodobou konzervativní léčbu, kteří podstoupili fúzní výkon pro osteochondrózu či facetovou artropatii s odpovídající zvýšenou aktivitou na PET či SPECT/CT vyšetření. K verifikaci obtíží byly předoperačně a 24 měsíců po výkonu vyplněny dotazníky Rolland-Morris Questionnaire (RMQ), Oswestry Disability Index (ODI) a maximální pociťovaná bolest dle Visual Analogue Scale (VAS).
Výsledky: U šesti pacientů po jednoetážové stabilizaci pro aktivní osteochondrózu a jednoho pro aktivní facetovou artropatii došlo ke zlepšení průměrně o 82 % (64–92 %) v RMQ, o 72 % (48–100 %) v ODI a o 75 % (55–100 %) ve VAS. U víceetážových stabilizací byly výsledky o něco horší, stále však velmi výrazné ve většině parametrů. Pouze jediná pacientka s nejtěžším morfologickým i klinickým nálezem z operace neprofitovala.
Závěr: U 10 z 11 pacientů došlo k výraznému zmírnění obtíží a zlepšení kvality života po stabilizačním výkonu provedeném na základě diagnostiky aktivního procesu pomocí PET či SPECT/CT. Tyto metody tak jistě mají své místo ve vyšetřovacím procesu lumbalgií zejména při nejasných či vícečetných nálezech degenerativních změn.

Klíčová slova:

Modicovy změny, SPECT/CT

Stahování

Publikováno

2020-02-09

Číslo

Sekce

Původní práce