Ankylosující spondylitida – specifika operačního řešení fraktury krční páteře - kazuistika
PDF

Klíčová slova

Ankylosující spondylitida, sakroiliakální skloubení, kyfóza, fraktura krční páteře, přední přístup

Abstrakt

Ankylozující spondylitida (AS) nebo také Bechtěrevova či Marieho-Strümpellova nemoc je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující preferenčně páteř ve formě sakroileitidy a spondylitidy [1,2]. Díky získané fragilitě skeletu je odpověď organismu na mechanickou zátěž oproti zdravé páteři výrazně odlišná, a proto jsou u nemocných s AS traumata páteře mnohem nebezpečnější. Na rozdíl od převážně elastických poranění u zdravé krční páteře [3] se u nemocných s AS tato elasticita ztrácí a páteř se poté chová jako tubulární kost [4,5]. Prostý RTG snímek je často nedostačující, neboť bývá obtížné tyto fraktury nalézt v terénu rozsáhlých kostních přestavbových změn typických pro AS [6,7,8]. Předkládáme kazuistiku cervikální spondylogenní myelopatie u posttraumatické pseudoartrózy s výhřezem v segmentu C6/7, v terénu staré fraktury u nemocného s AS s typickým počátečním podceněním diagnostiky u nevelkého traumatu. U nemocného následně došlo k typické pozdní deterioraci neurologického stavu. Na našem oddělení jsme dokončili diagnostiku a přistoupili k operaci, se kterou máme největší zkušenosti. Ačkoliv je lehce v rozporu se zavedenými postupy, znamená pro nemocného dostačující řešení i v pooperačním sledování.

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.2.86-90
PDF