Historie, vývoj a využití klasifikací zlomenin thorako-lumbální páteře

Petr Vaněk

Abstrakt

Hlavním cílem tohoto souhrnného sdělení je ukázat, jakým směrem se ubíral vývoj klasifikací poranění thorakolumbální páteře, a zevrubný popis dvou nejběžněji užívaných moderních klasifikací – Thoracolumbar Injury Severity Scale and Score (TLICS) a AOSpine Classification for Traumatic
Fracture of the Thoracolumbar Spine, jejich vzájemné porovnání a vyjasnění výhod, které přináší druhá jmenovaná. Součástí sdělení je i doporučení jednoduchého algoritmu, který umožňuje i méně zkušenému klinikovi rozlišit mezi poraněním indikovaným k terapii konzervativní a chirurgické.

Klíčová slova:

klasifikace, zlomenina, thorako-lumbální, páteř

Stahování

Publikováno

2020-02-09

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení