Sagitální profil krční a celé páteře před a po operaci subaxiální krční páteře. Přehled
PDF

Klíčová slova

Sagitální osa páteře, radiologické parametry, krční kyfóza, nemoc přilehlého segmentu, přední krční diskektomie s fúzí

Abstrakt

Úvod: Do nedávné doby chyběly informace o normách parametrů sagitální osy krční páteře, o jejím vztahu ke globální sagitální ose páteře a o jejich možné implikaci na dlouhodobé klinické výsledky u pacientů po operacích subaxiální krční páteře. Cílem autorů je podat přehled o dané problematice z dostupné literatury.
Metoda: Autoři uvádějí kompletní přehled lokálních radiologických parametrů sagitální osy krční páteře, přehled radiologických parametrů celkové sagitální osy páteře a i parametry spinopelvické. V souhrnu jsou uvedeny normativní hodnoty většiny jednotlivých parametrů. V diskuzi se autoři věnují několika tématům. Jaký může být vliv parametrů sagitální osy krční páteře na klinický stav jedince před operací. Dále jaká může nastat změna sagitálních parametrů krční a celé páteře po operacích subaxiální krční páteře, a mají-li tyto změny vliv na klinický stav a pooperační spokojenost pacienta. Závěrem je diskutována i metodika konkrétních operací a jejich schopnost změnit parametry sagitální osy páteře.
Závěr: Nedostatkem většiny studií je krátká doba sledování pacientů a převážně retrospektivní metodika. Taktéž nejsou jednoznačně určené postupy a specifikace k chirurgické nápravě sagitální osy krční páteře. Ukazuje se, že změnu krční sagitální osy lépe ustanoví víceetážový výkon. Začíná se prokazovat, že lokální změna osy krční páteře může mít vliv na sagitální osu celého těla.

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.2.57-66
PDF