Extraperitoneální fixace je vhodné řešení pro bloudivou slezinu u dětí a adolescentů - kazuistika
PDF

Klíčová slova

extraperitoneální fixace sleziny, bloudivá slezina, recidivující bolesti břicha u dětí

Abstrakt

Úvod: Bloudivá slezina je vzácná a obtížně diagnostikovatelná příčina recidivujících bolestí břicha u dětí. Fixace sleziny by měla být upřednostněna před splenektomií.
Kazuistika: Čtyřletá dívka na terapii růstovým hormonem byla odeslána na Kliniku dětské chirurgie k dovyšetření pro epizody břišních kolik a častého zvracení. Ultrazvuk břišní dutiny neprokázal patologii, RTG pasáž gastrointestinálním traktem ukázala změněný tvar výtokové části žaludku, gastroskopie diagnostikovala prepylorickou membránu. Na základě provedených vyšetření byla indikována chirurgická revize, kde byla po otevření dutiny břišní v pravém mezogastriu nalezena objemná bloudivá slezina a dilatace žaludku a tenkých kliček utlačených dlouhým závěsem sleziny.
Byla provedena pyloroplastika s excizí prepylorické membrány a pomocí stehů zkrácen závěs bloudivé sleziny. Slezina byla uložena do levého podžebří. Pooperační průběh byl nekomplikovaný. 4 měsíce poté byla dívka znovu hospitalizována pro kolikovité bolesti břicha. Při břišní revizi byla bloudivá slezina nalezena v mezogastriu. I přesto, že se jednalo o druhou revizi, rozhodl se chirurgický tým pro záchovnou operaci sleziny. Pro její velké rozměry byla provedena parciální splenektomie a slezina byla všita do kapsy vytvořené z nástěnného peritonea v levém podžebří. Další pooperační průběh byl bez komplikací, extraperitoneálně uložená slezina je pravidelně kontrolována ultrazvukem, je dobře prokrvená. Hematolog indikoval očkování dle schématu pro splenektomované pacienty, profylaktické užívání antibiotik však nebylo vzhledem k dobré funkci ponechané části sleziny nutné.

https://doi.org/10.33699/PIS.2019.98.12.509-512
PDF