Abstrakta - Zbiroh 2019

Abstrakt

Abstrakta - Zbiroh 2019
XXVIII. Jarní setkání HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a 15. Postgraduální kurz Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP

Stahování

Publikováno

2019-08-18

Číslo

Sekce

Krátké sdělení