Abstrakta - Zbiroh 2019

Abstrakt

Abstrakta - Zbiroh 2019
XXVIII. Jarní setkání HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a 15. Postgraduální kurz Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP

https://doi.org/10.33699/PIS.2019.98.Supp2.41-66
PDF - abstrakta