Vliv psychiky na hojení ran

Autoři

  • Z. Adamová
  • Z. Adam

Abstrakt

Ranné komplikace jsou nejčastější pooperační komplikací, i když většinou neohrožující pacienta na životě, zhoršují jeho kvalitu. Současně také zvyšují náklady na léčbu. Hojení ran ovlivňuje řada faktorů – charakter samotné rány, infekce, komorbidity, nutriční stav pacienta. Ale i stres a deprese mohou snížit zánětlivou odpověď organismu, usnadnit vznik ranných infekcí a prodloužit dobu hojení.
Ovlivnit duševní rozpoložení pacienta zcela nedokážeme, ale je dobré se držet doporučení společnosti ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) a snažit se odpovídajícím vysvětlením snížit stres z operace, dbát na dostatečné tišení bolesti a příjemné prostředí.

Stahování

Publikováno

2019-08-18

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení