Téma chronického subdurálneho hematómu v článkoch českých a slovenských autorov

René Opšenák, Branislav Kolarovszki, Martin Hanko, Pavol Snopko

Abstrakt

Vážená redakcia, v poslednom období bolo publikovaných mimoriadne veľa odborných článkov českých a slovenských autorov, ktoré sa zaoberajú problematikou chronického subdurálneho hematómu (CHSH). Napriek tomu, že liečba CHSH patrí medzi rutinné operačné výkony, javí sa uvedená problematika veľmi atraktívnou pre publikujúcich neurochirurgov a tiež pre lekárov iných odborov. Preto sme sa pokúsili vytvoriť prehľad článkov českých a slovenských autorov, ktoré sa venujú uvedenej problematike.

Stahování

Publikováno

2020-02-09

Číslo

Sekce

Krátké sdělení