Aktuální možnosti minimálně invazivní terapie divertiklů jícnu.

M. Stašek, Č. Neoral, R. Zhydkov, R. Vrba, R. Aujeský

Abstrakt

Divertikly jícnu jsou relativně vzácnou patologií vyžadující specifický diagnostický a terapeutický přístup. Intervenční terapie je indikována u symptomatických divertiklů, divertiklů s dalšími patologiemi (tumor v divertiklu, refluxní nemoc jícnu, nízce maligní tumory gastroezofageální junkce).
Otevřený chirurgický přístup je stále více nahrazován minimálně invazivními metodami chirurgickými, endoskopickými a kombinovanými. Chirurgické miniinvazivní metody využívají ve vybraných případech transaxilární, torakoskopický či transhiatální laparoskopický přístup, často s endoskopickou asistencí. Endoskopické a transorální chirurgické postupy zahrnují různé techniky divertikulotomie a techniky využívající submukózní tunelizaci (varianty perorální endoskopické myotomie). Primárním zájmem v terapii jsou redukce symptomů, zlepšení kvality života a bezpečnost.
Výsledná kvalita života je ovlivněna častou přítomností funkčních onemocnění jícnu (achalázie, hyperkontraktilní jícen). Chirurgická minimálně invazivní terapie laparoskopickým či torakoskopickým přístupem je bezpečná, nicméně nevylučující závažná rizika komplikací. Dosud chybějí randomizované a observační studie srovnávající endoskopické a chirurgické metody. Je tedy třeba rozšířit evidenci pro aktualizaci indikačního algoritmu intervenční terapie zaměřeného zejména na bezpečnost s jasným imperativem centralizace nemocných.

Klíčová slova:

Minimálně invazivní chirurgie jícnu – Epifrenický divertikl – Zenkerův divertikl – Laparoskopická resekce – Torakoskopická resekce – Endoskopická terapie

Stahování

Publikováno

2020-04-30

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení