Uroteliální karcinomy horních močových cest – naše zkušenosti

Autoři

  • R. Adwan

Klíčová slova:

uroteliální karcinom horních močových cest; nefroureterektomie; segmentální resekce ureteru

Abstrakt

Úvod: Uroteliální karcinom je druhou nejčastější urologickou malignitou, 5–10 % nádorů je lokalizováno v horních močových cestách a většina, 90–95 %, karcinomů se vyskytuje v močovém měchýři.
Metody: Do souboru byli zařazeni pacienti našeho oddělení, u nichž byl v letech 2014–2018 diagnostikován uroteliální karcinom horních močových cest (UKHMC). Analyzována byla jeho četnost, zvolený terapeutický postup a hodnoceny léčebné výsledky.
Výsledky: Na náchodském urologickém oddělení bylo diagnostikováno a operováno v posledních pěti letech u 21 pacientů s diagnózou uroteliální karcinom horních močových cest. Hlavním typem operačního řešení byla nefroureterektomie. Celkem došlo k úmrtí ve 28,6 % případů v důsledku základního nádorového onemocnění. Uroteliální karcinom horních močových cest je mezi našimi pacienty častější u mužů než u žen.
Závěr: Uroteliální karcinomy horních močových cest jsou bohužel velmi často řešeny až při lokální pokročilosti nebo při uzlinových či vzdálených metastázách, což následně komplikuje i případné podání adjuvantní chemoterapie, která není dostatečně účinná. Proto pro více než polovinu pacientů zůstává zlatým standardem radikální nefroureterektomie. Celkové přežití nejvíce závisí na přítomnosti vzdálených metastáz. Pro vznik recidivy je hlavním ovlivňujícím parametrem pT kategorie.

Stahování

Publikováno

2020-05-27

Číslo

Sekce

Původní práce