Komplikovaný priebeh u pacientky s cervikálnou nekrotizujúcou fascitídou a descendentnou nekrotizujúcou mediastinitídou – kazuistika

P. Lauček a kol.

Abstrakt

Descendentná nekrotizujúca mediastinitída je závažná, rýchlo progredujúca, život ohrozujúca bakteriálna infekcia postihujúca mediastinum. Aj napriek pokrokom v diagnostike a terapii je stále zaťažená vysokou mortalitou. Zlatý štandard diagnostiky descendentnej nekrotizujúcej mediastinitídy je kontrastné CT vyšetrenie krku a hrudníka. Základným terapeutickým cieľom je dôkladný debridement a drenáž mediastinálnych priestorov. Autori v kazuistike uvádzajú obzvlášť komplikovaný priebeh u pacientky s cervikálnou nekrotizujúcou fascitídou a descendentnou nekrotizujúcou mediastinitídou. Pacientku iniciálne ošetrili pre hlbokú krčnú infekciu na ORL pracovisku. Po adekvátnom chirurgickom ošetrení descendentnej nekrotizujúcej mediastinitídy na pracovisku hrudníkovej chirurgie, nasadení antibiotickej terapie a stabilizácii stavu pacientky na oddelení intenzívnej medicíny sa autori v ďalšom priebehu hospitalizácie stretli s viacerými komplikáciami pri ošetrovaní tracheostómie a krčného nálezu, ktoré vyžadovali modifikované terapeutické postupy. Z toho dôvodu pacientka podstúpila opakované hospitalizácie a chirurgické výkony, ktoré predĺžili dobu liečenia na 220 dní.

Klíčová slova:

descendentná nekrotizujúca mediastinitída, hlboká krčná infekcia, tracheofisúra

Stahování

Publikováno

2020-05-01

Číslo

Sekce

Kazuistika