Menežment liečby dehiscencie pažerákovej anastomózy po ezofagektómii pre karcinóm pažeráka

Autoři

  • D. Šiška a kol. univerzitná nemocnica bratislava

Klíčová slova:

rakovina pažeráka, komplikácia ezofagektómie, anastomotický únik, menežment liečby dehiscencie, pažerákový stent

Abstrakt

Ezofagektómia je chirurgický výkon využívaný v liečbe ťažkých ochorení pažeráka, najčastejšie rakoviny pažeráka. Je to zložitý operačný výkon, zaťažený častými vážnymi komplikáciami. Jednou z najzávažnejších komplikácií je rozpad anastomózy medzi žalúdočným konduitom a ponechanou časťou pažeráka. Dehiscencia anastomózy je priamo spojená s vysokou morbiditou a mortalitou. Na základe publikovanej literatúry a našich skúseností navrhujeme terapeutický algoritmus tejto komplikácie.
Retrospektívne hodnotíme súbor 164 pacientov, ktorý podstúpili ezofagektómiu pre rakovinu pažeráka s výskytom dehiscencie v 29 prípadoch.

Stahování

Publikováno

2020-05-27

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení