Časné komplikace u operací pupečních a břišních kýl

P. Sedláček, T. Fürst, Z. Sedláčková

Abstrakt

Úvod: Plastiky pupečních a epigastrických kýl patří mezi časté chirurgické výkony. Volba operačního postupu se zpravidla řídí velikostí kýly a její branky.
Metody: Retrospektivně jsme zhodnotili data všech pacientů operovaných s pupeční nebo epigastrickou kýlou v průběhu dvou let v naší nemocnici. Celkem bylo do studie zařazeno 264 pacientů, 212 s pupeční kýlou a 52 s epigastrickou kýlou. U pacientů jsme sledovali epidemiologické a klinické parametry a jejich souvislost s výskytem časných pooperačních komplikací. Také jsme sledovali výskyt recidiv, i když jen v krátkodobém horizontu.
Výsledky: U pupečních kýl při plastice prostou suturou se časné komplikace objevily v 6,7 % (11/165), při implantaci síťky ve 4,3 % (2/47), recidivy ve 3 % (5/165), respektive ve 21,3 % (10/47). Riziko vzniku časných komplikací bylo signifikantně vyšší u větších kýl. Riziko recidiv stoupalo s vyšším věkem, větší velikostí kýlního vaku a branky a při onemocnění diabetem II. typu. V případě epigastrických kýl byly časné komplikace u operací s prostou suturou v 5,3 % (1/19), při implantaci síťky v 6,1 % (2/33). Recidivy se objevily pouze u operací s implantací síťky, a to v 9 % (3/33). Riziko vzniku časných komplikací bylo signifikantně vyšší u pacientů s diabetem 2. typu.
Závěr: U operací epigastrických kýl byly časné komplikace mírně častější při implantaci síťky, u pupečních kýl nikoliv. Implantaci síťky pro snížení rizika recidivy bychom doporučili jak u větších kýl, tak i u kýl hraniční velikosti.

Klíčová slova:

pooperační komplikace; pupeční kýla; recidiva

Stahování

Publikováno

2020-05-27

Číslo

Sekce

Původní práce