Rukou-asistovaná laparoskopická nefrektomie u morbidně obézních nemocných

J. Pacovský a kol

Abstrakt

Úvod: Obezita má v České republice prevalenci cca 30 % a je předpoklad, že se do budoucna bude zvyšovat. Jedná se o onemocnění, které komplikuje operační výkon, ale i pooperační průběh. Cílem naší práce je prezentovat techniku rukou asistované laparoskopické nefrektomie (HALS), která byla využita k chirurgické léčbě nádoru ledviny u extrémně obézních nemocných s body mass indexem (BMI) >40.
Metody: Retrospektivně jsme hodnotili soubor 7 nemocných s BMI>40, u kterých byla provedena nefrektomie technikou HALS. U nemocných byla analyzována demografická data (věk, pohlaví, tělesná hmotnost, tělesná výška, BMI a komorbidity). Dále byla hodnocena hospitalizace (doba operace, krevní ztráta, doba na jednotce intenzivní péče, doba hospitalizace a ranné komplikace), charakteristika tumoru (histologie, TNM klasifikace, velikost nádoru, velikost odstraněné ledviny) a pooperační sledování.
Výsledky: Věk nemocných byl 38−67 let, soubor tvořily 2 ženy a 5 mužů, tělesná hmotnost byla 117−155 kg, BMI 40,3−50,1 kg/m2. Délka operace byla 73−98 minut, krevní ztráta 20−450 ml, celková doba hospitalizace byla 5−7 dnů, kýla v jizvě se objevila u jednoho nemocného. Ve všech případech se jednalo o ledvinný karcinom o velikosti 48−110 mm, největší odstraněný preparát měl rozměry 210×140×130 mm. Jedna pacientka zemřela za 9 měsíců od operace na generalizaci, ostatní pacienti žijí bez známek tumoru 1−5 let.
Závěr: HALS nefrektomie se jeví jako vhodná chirurgická technika u komplikovaných nemocných, jakými morbidně obézní pacienti jsou. HALS nefrektomie má dobré chirurgické i onkologické výsledky.

Klíčová slova:

morbidní obezita, nefrektomie, HALS

Stahování

Publikováno

2020-06-28

Číslo

Sekce

Původní práce