3D high-resolution anorektální manometrie – vybrané kazuistiky

K. Košťálová, Š. Suchánek, M. Zavoral

Abstrakt

Prezentované kazuistiky popisují jednotlivé případy pacientů s funkčními anorektálními poruchami. Během vyšetřovacího algoritmu je kladen důraz na vyšetření pomocí 3D high-resolution anorektální manometrie, která představuje užitečnou diagnostickou techniku a pomáhá pochopit patofyziologické mechanismy v oblasti funkčních anorektálních poruch. Díky komplexnímu vyšetření lze po vyhodnocení dat pro každého pacienta určit individuálně přizpůsobený léčebný plán.

Klíčová slova:

functional anorectal disorders, fecal incontinence, obstructive defecation syndrome, 3D high-resolution anorectal manometry

Stahování

Publikováno

2020-06-28

Číslo

Sekce

Kazuistika