Aktualizace a přehled v diagnostice funkčních anorektálních poruch – standardizovaný protokol vyšetření

K. Košťálová, Š. Suchánek, M. Zavoral

Abstrakt

Komplexní anorektální vyšetření zahrnující kvalitní anamnézu, fyzikální proktologické vyšetření a zhodnocení senzorimotorické a strukturální funkce anorekta je nezbytné pro diagnostiku a léčebný management funkční anorektální dysfunkce. Cílem práce je nabídnout přehled v diagnostice funkčních anorektálních poruch dle nové aktualizace a společného konsenzu IAPWG (International Anorectal Physiology Working Group) se zaměřením na indikace, standardizovaný protokol vyšetření a představení nové Londýnské klasifikace anorektální dysfunkce. Indikace k vyšetření jsou: fekální inkontinence, defekační poruchy, funkční pánevní (anorektální) bolest, předoperační vyšetření před intervencí v oblasti anorekta a před plánovaným porodem ke zhodnocení funkce již dříve traumatizovaného análního svěrače. Standardizace v diagnostice a vyhodnocená data jsou základem pro multioborovou spolupráci a stanovení léčebného plánu pro každého pacienta individuálně.

Klíčová slova:

functional anorectal testing, anorectal manometry, indications, standardized protocol, London classification

Stahování

Publikováno

2020-06-28

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení