Metastázy světlobuněčného karcinomu ledviny do pankreatu
PDF

Klíčová slova

Metastázy do pankreatu – světlobuněčný renální karcinom – diagnostika – chirurgická léčba

Abstrakt

Úvod: Světlobuněčný renální karcinom (Grawitzův tumor) je nejčastějším maligním nádorem ledviny dospělého věku. Metastazuje ve více než 25 % případů, a to nejčastěji do kostí (osteolytické metastázy), plic, mozku, jater, nadledvin a druhostranné ledviny, vzácně do pankreatu, kde tvoří 1–4 % maligních nádorů pankreatu.
Metody: Jedná se o retrospektivní analýzu souboru pacientů operovaných na Chirurgické klinice v Plzni v letech 2010–2018 pro histologicky verifikovanou metastázu světlobuněčného (Grawitzova) karcinomu ledviny do pankreatu.
Výsledky: Operovali jsme 12 pacientů (8 mužů a 4 ženy), metastázy se objevily průměrně po 8 letech a 8 měsících po primárním urologickém výkonu. Průměrný věk mužů byl 66,5 roku, průměrný věk žen byl 67,4 roku. Diagnostická specificita CT vyšetření byla v našem souboru 50 %, diagnostická specificita endosonografie byla 75 %, biopsie tenkostěnnou jehlou při endosonografii pak byla provedena ve 100 % se specifitou 75 %. Resekabilita byla 92 %. Průměrná doba hospitalizace byla 11,5 dne. Pooperační komplikace dle Clavien-Dindo byly 66,6 % grade 1, 25 % grade 2, 8,3 % grade 5. 30denní pooperační mortalita byla 8,3 % (1 nemocný).
Závěr: Metastázy renálního karcinomu v pankreatu jsou velmi vzácným onemocněním, v případě jejich radikálního odstranění má však pacient dobré vyhlídky na dlouhodobé přežívání.

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.7.311-315
PDF